Hrvatska naselja iz okolice Pečuha na fotografijama

Zaklada Zornica je na natječaju ministarstva za sveukupni razvitak Mađarske LEADER, uz pomoć lokalne samouprave sela Kukinja dobila sredstva za izradu fotografija u devet bošnjačko-hrvatskih naselja u okolici Pečuha.

Na fotografijama su ovjekovječeni detalji  Ate, Pogana, Kukinja, Salante, Nijemeta, Sukida, Suke, Semelja i Udvara koji podsjećaju na život nekadašnjih žitelja, mahom hrvatskog podrijetla. Snimke je načinio Tomislav Tarađija, izradila pečuška firma Polotransz, a krenulo se s pretpostavkom, u svima naseljima naći će se isti detalji, primjerice pročelja, ograde, ambari, „gorike“, crkve, zvonici, podrumi, školska zdanja itd., no uopće nije tako bilo. Svako je selo pokazalo posebnu sliku, svako je imalo neki detalj koje druga sela nisu. Lako se dalo uočiti, koje je selo imalo, odnosno i sada ima brižno rukovodstvo, stanovnike, s puno empatije prema starinama i starinskom načinu života. Posebno je vrijedno spomenuti Atu, gdje postoji seoska zbirka, Pogan, gdje se, zahvaljujući državnim natječajima, radilo na očuvanju originalnog izgleda uličnih dijelova. Sukitska samouprava je, primjerice, otkupila staru kuću koja se postupno obnavlja, i u kojoj je uščuvana zidana špora/peć. Izložba fotografija je održana u Salanti, 14-og travnja otvara u Poganu, a u svibnju će biti predstavljena kukinjskoj publici. Na kraju projekta će se tiskati album, a  uz već predstavljene fotografije objavit će se i kraći tekstovi. Urednica izložbe i albuma je Milica Klaić-Tarađija.