Hrvatsko shodišće live

Emitirano iz Jure

„Najsvetija Divica i preodičena Majka Božja i naša Majka. Pred tobom smo se skupaspravili, da ti iskažemo naše poštovanje i našu ljubav, i da te kot našu zmožnu zagovornicu, za pomoć prosimo. Mi se od srca veselimo, da je Bog tebe izvišio nad sva stvorenja i te nadario s tolikimi milosti. Mi hvalimo i dičimo tvojega božanskoga Sina, da nam je dao tebe za našu nebesku Majku.”- pri kraju hodočasne maše jurski biškup dr. Andras Vereš zahvalio se je Blaženoj Divici pred kipom „Krvave suze točeće Marije”.

        Na Majkin dan 2. majuša, u nedilju u 10 ura se je svečevalo Hrvatsko shodišće u jurskoj katedrali. Zbog epidemije Covid 19, – tradicionalni vjerski susret se je održao u uskom krugu, uživo live – emitirano.

 – Kakova izvanredna situacija! – je bio moto svetačnoga prodikača Ferenca Egrešitsa, papinskoga prelata, kanonika Stolnoga kaptola, farnika crikvene općine Győr – Bácsa. Diozimatelji i gledatelji emitiranja iz svetačne homilije doznali su kratak povijest svetoga kipa. Prvi vlasnik kipa baron Valter Lynch, biškup u Irskoj zbog progonstva katoličanov 1649. pobigne u Beč ter zame Marijin kip sobom. U Beču spozna ondašnjega jurskoga biškupa Ivana Püskyja, ki ga pozove u Juru za svojega pomoćnika. Od 1655. do 1663. živi u Juri, a od svojega dohotka podupira siromahe. Po njegovoj smrti obisu kip u biškupskoj crikvi na stijenu i ljudi rado molu pred njim. Na dan sv. Patrika, apoštola Irske (17. marciuša 1697.) u Irskoj opet proganjaju katoličane. Marijin kip os 6:00 do:900 uri toči krvne suze.

 – Kakova izvanredna situacija! – dodaje prodikač. Kip pregledaju, ali ne najdu naravni uzrok ovoga dogadjaja. Pri pregledanju utaru platnenim rupčićem suze, ki se kasnije vrže u srebrne rame, ter se i denas na svetke daje kušnuti ljudem na znak poštovanja .U 1704-om ljetu  biškup Augustin Keresztély je dao čudotvorni kip postaviti na livoj strani jurske katedrale na oltar.

Izvanredna situacija prati človičanstvo i u današnjici. Covid 19. je zarazio cijeli svit, i ljudi prosu Blažene Divice zagovor, da se čim prije okonča ova pandemija. „Neka betežni najzat dobiju zdravlje, neka nam Blažena Divica Marija daruje snagu da va teška vrimena s znakom prihvata i gostoljubivosti se vratimo k bližnjemu” – glasila je prodika.

     Hrvatsko shodišće  je prvim putem organizirao kanonik Franjo Benković 1972. ljeta. Organiziraju je hrvatske sekcije Jurske i Željezanske biškupije. Od 2002. ljeta je dr. Jive Šmatović odgovoran za ovo shodišće, koje povezuje sve Hrvate  iz svih regijov Gradišća.

   Hrvatka rič u molitva, u jačka, u prodiki, vodila je cijelo svetačno slavljenje. Jurski biškup mons. Andras Vereš na hrvatskom jeziku je peljao crikveni obred, muzički su koljnofski tamburaši oblikovali svečevanje, ki su se ovako opraštali od Blažene Divice Marije:

„ Klečeći pred tvojim kipom,  Majka k tebi zdišemo,
Kreza te mi srca naša  Sinku tvomu zručamo.
Budi naša pomoćnica, svim prezmožna zavićnica,
o predobra, premila, slatka Diva Marija!”

Ljetos iako nismo mogli uživo skupa dojti vjeniki na skupno Hrvatsko shodišće u Juru Krvave suze točećoj Blaženoj Divici Mariji, zahvaljujemo se organizatorom na ovoj priliki svečevanja, u nadi da iduće ljeto skupa ćemo bit u vjerskom zagrljaju.

Marija Fülöp Huljev

Foto: Németh Péter

Istaknuta slika: Pri crikvenom obredu kanonik dr. Ive Smatovich, jurski biškup mons. dr. Andras Veres i kanonik, papinski prelat dr. Ferenc Egresits

  1. Svetačni prodikač, farnik dr. Ferenc Egresits
  2. Pred kipom „Krvave suze točeće Marije”
  3. Tamburaši iz Koljnofa su muzički oblikovali sv. mašu.