III. PASIONSKA BAŠTINA

Zornica nova,  Hrvatska narodnosna samouprava Santovo i Udruga Pasionska baština Zagreb srdačno Vas pozivaju na

III. PASIONSKU BAŠTINU

 u SANTOVU u Domu kulture koja će biti održana 14 ožujka 2015.

14.30 Otvorenje Pasionske baštine

Pozdravne riječi: Stipan Balatinac, Milica Klaić Tarađija, Jozo Čikeš

Sudionike okruglog stola na temu Hrvatski korizmeni i

uskrsni običaji pozdravlja mjesni župnik Imre Polyák

Predavanja:

Stipan Balatinac Sanotvo: Bogoslužje, crkveni obredi i pjevanje Muke na hrvatskom jeziku za Uskrs

Agneza Szabo Zagreb: Osnivanje i rad Bratovština muke i smrti Isusove u sjeverozapadnoj Hrvaskoj u 17. i 18. stoljeću

Marija Šeremešić : Sombor: Korizmeno ruho

Stjepan Pepelnjak Zagreb: Korizmeni sadržaji i arhaične popijevke Prigorja i Zagorja uz sudjelovanje članova folklornog ansambla Žuna

16.30 Otvorenje izložbe Anite Mandić i Akoša Kolara: Križevi

Izložbu otvara novinar Stipan Balatinac

17.30 KONCERT Folklornog ansambla Žuna iz Hrvatske i Crkvenog zbora Santovo

Priredbu sufinasiraju: Savez Hrvata u Mađarskoj i Hrvatska samouprava Bačko-kiškunske županije