Isus Krist Kralj

Nedjelja, 22. 11. 2020.

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:

»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

Riječ Gospodnja.

ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA

——————————————————————————————————————————-

Kristu, izvoru života i Kralju svega stvorenja,
uputimo svoje prošnje zajedno moleći:

Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine!

 1. Za Crkvu u svijetu:
  da u svome zemaljskome hodu bude vjerna tvojoj riječi
  te o tvome ponovnom dolasku bude dostojna dara vječnosti
  koju si joj pripravio, molimo te.
 2. Za pastire Crkve:
  da budu vjerni nasljedovatelji tvoje poniznosti
  i predanja nebeskomu Ocu te, služeći u ljubavi,
  predvode tvoj narod u izgradnji tvoga kraljevstva, molimo te.
 3. Za vladare koji upravljaju ‘kraljevstvima’ ovoga svijeta:
  nadahni ih da vide patnje siromašnih, gladnih i onih koji su zbog
  ljudske nepravde ostali bez doma i domo­vine; nek tvoj mir
  prevlada nad svakom nepravdom i razdijeljenošću, molimo te.
 4. Za našu domovinu:
  probudi u svim njezinim građanima odgovornost
  za sve što nam je zajedničko, a kršćane nadahni
  da vjernim življenjem evanđelja preobražavaju lice
  cjelokupnoga društva, molimo te.
 5. Za braću i sestre koji pred nama pođoše iz ovoga života:
  uvedi ih u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te.

Gospodine Isuse Kriste, Kralju svega stvorenja, Ti si početak
i dovršetak svega. Upravi naše misli i djela putem na koji nas
zoveš te na kraju zemaljskoga hoda budemo dostojni Kraljevstva
koje si nam svojom smrću i uskrsnućem pripra­vio.
Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

hilp.hr

Istaknuta slika: http://www.ofm.hr/juniorat/?p=2053