Još jednom o Bogojavljenju

„Došli su tri sveti kralji…”

Bogojavljenje (6. januar/ siječanj) je najveći kršćanski svetak na kojem slavimo objavljenje Boga človičanstvu u ljudskom liku, u osobi  Jezuševoj. Na ovom danu svečujemo posjetu tri mudracev, kršćenje Jezuševo u Jordanu kot i čudo na veselju u Kani Galilejskoj.

Tri kralji su predstavniki poganskih narodov, koje je Bog pozvao u svoje kraljevstvo s tim ča se je narodio Spasitelj. Po Evandjelju Matejevom mudraci pratili su betlehemsku zvijezdu, tako su iz istoka došli u Jeruzalem da poklonu novorodjenoga Krista. U Jeruzalemu primjeni su pred kraljem Herodom. On je je prosio da mu javu ako najdu mjesto kade se je Jezuš  narodio.  (S nakanom kako bi ga mogao ubiti.) Kada su pronašli maloga Jezuša, Gašpar, Melkior i Baltazar darovali su mu tri dara: tamjan kot Bogu, zlato kot kralju i plemenitu mast – smirnu kot človiku. Zatim im je Bog u snu zapovidao da se ne vraćaju Herodu, pa su se oni na drugom putu krenuli u svoje zemlje.

Nije poznato gdo je zatim mudrace – kralje vidio kot predstavnike tri kontinenta: Azije, Afrike i Europe. Zato se na slika jedan od trojice kralja prikazuje kot crnac, ča se obično interpretira porukom da se sve zemlje ter čitavi svit triba pokloniti Jezušu Kristušu. Po tradiciji, po smrti tri kraljev njihove relikvije su odnesli u Carigrad, zatim da ih je pronašla sv. Jelena Križarica, majka cara Velikoga Konstantina. Odavle su je kasnije odnesli u Milano, a na kraju u Köln u najlipšu njemačku katedralu, kade su i danas. Melkior je zaštitnik putnikov i Svitskoga dana mladih, a Baltazar betežnikov od epilepsije. Sveti tri kralji označavaju završetak božićnoga vrimena.

Običaji

„Na ov svetak farnik blagoslovi vodu, ka se kroz cijelo ljeto hasnuje u stanu i na polju, odnosno za svetilce, ko visi uz vrata prve hiže u domaći stani. Sveta voda nas čuva od grmljavine i tuče, na putovanju ili je mišljena na dobro nakanjenje/odlučenje.Vinogradari su posvećivali svoje vinograde za dobru urodju i protiv tuče.“*¹ Na Undi je (bio) običaj pred spavanjem se pokrstiti s ovom vodom, pred putovanjem isto tako, da srićno dojdeš do svojega putnoga cilja. Ima sel kade su ljudi na ov dan pozvali farnike, da im posvetu novi stan. Svečeniki ili domaćini su ovom prilikom na ulazna vrata ispisali datum ljeta i početna slova sveta tri kralja: 20+G+M+B+21.

Tri ministranta se na ov dan obliče u kraljevski plašt (u sadašnjici u ministrantsku pratež), stavu si korune na glavu, zamu si dare u ruke. Četvrti nosi u ruka zvijezdu repaticu. Idu od stana do stana i koledaju različite jačke (Koljnof: Dobar večer vam gospodar…) U Undi je zabilježena slijedeća jačka:

„Došli su tri sveti kralji Gašpar,

Melhior i Baltazar

Donesli su drage dare: mirhu, tamjan ino zlato.

Pozdravljen budi Stvoritelj, neba, zemlje Otkupitelj,

veseli mi budimo i Dite hvalimo. Amen”*²

Ovi običaji se s vrimenom ponavljaju, malo prominjaju, nekada nestanu, da se opet u sličnom liku probudu. Legende i običaji Sveti tri kraljev nas svakako upute u tomu da je Stvoritelj poslao svog sina na Zemlju da bude Spasitelj svih nas.

*¹·²·Martin Jordanić: Narodni običaji Gradišćanskih Hrvatov 2009.

Tekst i foto: Marija Fülöp Huljev

Istaknuta slika: Zvijezda repatica sprohadja i betlehemare u Undi
Slika ispod teksta: Undanski ministranti idu od stana do stana i čestitaju u ime Tri kraljev