József Angster umro je prije 100 godina

Poznati graditelj orgulja međunarodno poznat

 

József Angster rođen je u Jagodnjaku, selu nedaleko od mađarsko-hrvatske granice, djelovao je po cijeloj tadašnjoj Pečuškoj biskupiji i gradovima po u Austro – Ugarskoj. Izradio više od 1.300 orgulja, mnoge su i dan-danas u uporabi u crkvama širom Europe.

Angsterovog pradjed s petoro djece doselio se u novu domovinu oko 1790. iz mjesta Michelstätten u Donjoj Austriji. József je bio stolarski šegrt u Osijeku, i prerastao je u značajnog europskog graditelja crkvenih orgulja. Učio je kod najpoznatijih, priznatih graditelja orgulja tog vremena na području Europe. Za njegov opus 961 crkvene orgulje, odličje Sv. Grgura dodijelio mu je papa Benedikt XV., 1918. godine.

Prema dnevniku i prema popisu Angsterovih orgulja koji je sačinio Ferenc Somogyi, može se identificirati da je na području Hrvatske ugrađeno 45 orgulja s potpisom, primjerice:

 

Valpovo, 1876., kapelica dvorca Prandau
Jagodnjak, 1877., evangelička crkva
Batina, 1887., katolička crkva
Podolje, 1881., crkva sv. Ane
Karanac,1882.,katolička crkva
Topolje, 1888., kapelica
Darda, 1889., katolička crkva Sv. Ivana Krstitelja
Duboševica, 1889., crkva Uznesenja Blažene djevice Marije
Vukovar, 1890., velika sinagoga

 

Neke lokacije u Mađarskoj:

Miškolc, Palača glazbe (1929.)

Miškolc,Crkva minorita (1950.)

Pečuh, Rimokatolička crkva u središtu grada  (Op. 80)

Pečuh, Katedrala (1887. a 100. Angster-orgulje)

Pečuh, Sinagoga (prve Angster-orgulje)

Segedin, Katedrala (najveće Angster-orgulje)

Ostavštinu Josef Angstera, (7. srpnja 1834. Jagodnjak – 9. lipnja 1918. Pečuh), ugovore, planove, crteže čuva Arhiv županije Baranje u Pečuhu, gdje su načinjene i ilustracije, detalj ugovora o orguljama za Šeljin, i nacrt orgulja za Đakovo.

Slike načinio: Tomislav Tarađija.