Kako je Sv. Vlaho postao zaštitnik Dubrovnika

Dubrovčani ga slave od 972. g.

Prema tradiciji, još od davne 972. godine Dubrovčani slave sv. Vlaha kao svojeg zaštitnika. Naime, upravo na današnji dan, 3. veljače, pada blagdan sv. Vlaha, koji je u drugim krajevima Hrvatske poznat još i kao sv. Blaž (od latinskog Sanctus Blasius), on je javio župniku Stojku da se Mlečani potajno spremaju napasti grad. Njegovom intervencijom grad je spašen, jer su namjere napadača osujećene. Ove godine održat će se između ostalih trodnevlje uoči blagdana, euharistijska slavlja, koncerti, procesija, pozdrav barjaktara, a fešta će biti završena 8. veljače.

Od 2009. godine dubrovačko je slavljenje sv. Vlaha upisano na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Inače, sv. Vlaho kod katolika je naročito cijenjen kao pomoćnik i zaštitnik, tako da je svrstan čak i u posebnu skupinu nazvanu Četrnaest svetih pomoćnika. Na taj dan u crkvama će biti održan i blagoslov grla.