Kanonik prof. dr. Ive Šmatović zlatomašnik

Jedino Božje smilovanje postavlja zlu granicu.

U Bizonji pri svetačnoj svetoj maši 26. junija jurski prepošt-kanonik prof.dr. Ive Smatović zahvalio se je za 50 ljet svećeničtva. Zahvalio se je za Božju providnost, s kom je najper odredjen i pozvan za svećenika. „I ja slišim med one, ki su čuli Tvoju rič, da te naslijeduju.Ki je jednoč stupio u naslijedovanje, mora se sve već i već odreći misliti i ufati se na gradjanski način.“

Kao prvo dite Janoša Schmatovich i Marije Fröhlich rodjen je 27. 11. 1942. u Bizonji. U obitelji Schmatovich odgaja se još mladji brat Jozef (†2000.) i sestra Marija. Roditelji govoru tri jezike ( ugarski, hrvatski i nimški jezik), bavu se poljodjelstvom. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, gimnaziju pohadja u Starom Gradu. Veliku teološku školu završio je u Juri.U istom varošu 19. 06.1966. zaredjen je svećenikom Jurske biskupije. U Budimpešti na Teološkom fakultetu 1971. dobije doktorat , sa diplom-temom: Uskrs Jezuša i interpretiranje Rudolfa Bultmanna. Od 1973-1976. studirao je na Papinskom biblijskom institutu u Rimu. Od 1976. kao profesor podučava  na Biškupskoj visokoj školi u Juri, a od 1980. ljeta privat je docent u Budimpešti, uzato vrši svećeničke službe kot farnik, 2001. imenovan je kanonikom kaptola jurske katedrale.

Na ugarskom i nimškom jeziku izdaje mnoge stručne knjige: Teologija Staroga Zavjeta, generalni uvod u Novi Zavjet, Žitak i pisme Sv. Pavla, Dolazak našega spasitelja,..Die alttestamentliche Bundestheologie, Die wunderbarze Brorvermehrungje, Die Stelung des Dekalogs im Gosttes Bund. Na hrvatskom jeziku izdao je: Ugarski i gradišćansko-hrvatski biblijski prijevodi (Djakovo 2011.) Riječ Božja u riječi hrvatskoj (2011).  Redovito se javi u  „ Glasniku“, u crikvenoj novini Željezanske biškupije (A). Ravnatelj je hrvatske seskcije Jurske biškupije. Jedan je od glavnih organizatora Marijanskoga shodišća u Juru k Krvave suze točećoj Divici Mariji.

Za teološko djelovanje 2014. odlikovan je nagradom „Fraknói Vilmos díj“ od Ministarstava kulturne baštine. Od 2015. ljeta je  u mirovini i služi vjerske susrete, dogadjaje. Hrvatska samouprava Jursko-mošonsko-šopronske županije za uspjehe na hrvatskom, vjerskom, kulturnom polju županjskom nagradom je zahvalila djelovanje svećeniku.  Prof. Smatović pri jubilejskom svečanosti pokazao je na to, da kako more ovo ljeto, Sveto ljeto milosrdnosti dozivati  u svist, da jedino istina , Božja milosrdnost more  popraviti zlo svih ideologijov. Jedino Božje smilovanje postavlja zlu granicu. Ovo slavlje je skupno slavlje bilo osobne obitelji, rodbine, bizonjskih vjernikov, svećenikov, ter  naroda Božjega.

Željimo jubilantu još duga ljeta u zdravlju, u Božjem blagoslovu!

Marija Fülöp Huljev

Na slici: Glavni celebrant (na sredini)  kod lovačke svete maše u Hrvatskom Židanu kod Peruške Marije