Kapela Majke Božje Fatimske

Slavlje u Hrvatskom Židanu

Prigodom stoljetne godišnjice skazanja Majke Božje u Fatimi papa Franjo proglasio je svetima 13. maja dicu  Francisca i Jacintu, koji su preminuli od španjolske gripe u deset i devet ljetnoj dobi svojega života. Kanoniziranjem oni su nastali najmladji sveci Katoličke Crikve, ki nisu umrli kot mučenici. Njim i njihovoj rodjakinji  Luciji se je ukazala Marija šest puti svakoga 13. u misecu, početo od maja 1917. ljeta. Dan godišnjice slavio je cijeli kršćanski svit.

Kip Majke Božje fatimske pokojni desetnik i farnik Joško Perušić  dobio je  za svoj 80. ljetni rodjendan od Gerištofcev. Joško Perušić rodio se je 1918. ljeta u Doljnjoj Pulji. (A) Bio je kaplan u Pandrofu i Bijelom Selu, šest ljet je bio farnik u Štikapronu, dva ljeta u Vorištanu i četrdeset i dva ljeta u Gerištofu, kade je prebavio i jedanaest ljet svoje mirovine. Bio je uglavnom dušobrižnik, komu je posebno na srcu ležao odgoj mladine i skrb za dicu i mladinu. Da se širi kršćanski duh intenzivnije skrbio se je da se osnuje u dekanatu Veliki Borištof kloštar, tako da se časne sestre moru skrbit za dicu, za mlade ali i za starce po svi seli dekanata. Velik je bio poštovatelj Blažene Divice Marije. Ljeto dan pred smrćom predao je pilj subratu farniku Anti Koliću ki mu je obećao da će dati  Majki Božjoj na čast izgraditi kapelicu. Pomoću familije Schütz  iz Gerištofa u Hrvatski Židan (H) su doprimili kip ki je postavljen u mjesnoj crikvi. Farnik sela  Štefan Dumović oznanio je vjernikom da ovu Majku Fatimsku želji postaviti na putu Sv. Martina – ki pelja od Toursa prik Sambotela do Požona – na brigu Pustike.

 Dobrovoljni dari, vridni pomagači, raznovrsne dozvole, skrb mjesne Crikvene stolice ostvarile su želju i obećanje farnika Kolića, ko je dao pokojnomu dušobrižniku Joški Perušiću. U sunčanom protuliću 13. maja (na godišnjicu ukazanja) u Hrvatskom Židanu, na brežuljkastoj Pustiki posvećena je kapela  s kipom  Majke Božje Fatimske. Ovo je ujedno i prva godišnjica smrti farnika destnika Joške Perušića (24.05.2016.) . Veliki broj  vjernikov je došlo na svečevanje iz hrvatskih sel Ugarske i Austrije. Kantorica Žuža Horvat je dvojezično (ugarski, hrvatski) predstavila pripetenje skazanja Majke Božje u Fatimi. Dr. Ante Kolić  govorio je o „putu” štatue. Kanonik Franjo Benković, kao biškupski poslanik  uz asistenciju farnika Ante Kolića i Štefana Dumovića blagoslovio je  novu kapelu. Pjevački zbor Peruška Marija je oblikovao posvećenje.

„Kumovi” nove kapelice nastala je obitelj Kovač, ča znači da će se skrbiti na dalje za nju. Velečasni Štefan Dumović zahvalio se je obitelji Kovač, Žuži Horvat, Ferencu Bakša, Emerikusu Tengelič, Gaboru Čizmadia, Ivanu Štefanić, Štefanu Meršič i svećeniku Anti Koliću i svim pomagačem ovoga vjerskoga susreta. Pozvao je diozamitelje na razgovaranje uz agapu.

Mjesto skazanja u Fatimi znači „dolina mira”. Ovo mjesto u Židanu, na brežuljkastoj Pustiki u lozi  neka bude isto „mjesto mira”. Neka daruje svim ljudem i svitlo mira na njihovim sakidašnjim teškim puti života.

 

„Budi naša dobra Majka, budi Gospa ovog kraja, Gospa Pustike!”

 

Marija Fülöp Huljev

Na slici: Obitelj Kovač će se skrbiti kao „farski kumovi” za kapelu