Kardinal Vinko Puljić  u Santovu

Tom prigodom Kardinal je predslavio Svetu misu u marijanskom svetištu na santovačkoj Vodici i blagoslovio spomenploču u 300-te godišnjice dolaska Hrvata u Santovo

U subotu 5. rujna 2015. na poziv gospodina Stipana Balatinaca i Hrvatske samouprave Santovo nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić blagoslovio je spomen ploču 300-te godišnjice dolaska Hrvata u Santovo u Mađarskoj i predslavio Svetu misu u marijanskom svetištu na santovačkoj Vodici.

Na Svetoj misi sudjelovalo je oko 500 Hrvata katolika iz Santova, Srbije i Hrvatske, te politički predstavnici hrvatskog naroda u Mađarskoj veleposlanik, generalna konzulica i predstavnik Hrvata u mađarskom parlamentu.

U svojoj homiliji kardinal Puljić istaknuo je Marijin lik kao onaj koji trebamo svi slijediti i koji nas vodi prema Isusu. Posebno je naglasio da je Božje djelo to što se zajednica katolika Hrvata očuvala na tim prostorima već 300 godina, da nisu zaboravili svoj jezik i svoju kulturu, svoje porijeklo i naravno povrh svega svoju vjeru. Na kraju propovijedi kardinal Puljić potakao je nazočne da svjedoče neustrašivo svoju vjeru, da se zauzimaju za Božji zakon.

Zajednica Hrvata u Santovu doselila se na to područje prije 300 godina predvođena franjevcima Bosne Srebrene a svoje korijene vuče iz Olova, Tuzle i Iloka. To je zajednica Hrvata-Šokaca koja danas broji oko 300 članova. Prije četiri godine ta zajednica pokrenula je hodočašće bačkih Hrvata u marijansko svetište na Vodici u kojem se nalazi Marijin kip od nehrđajućeg čelika visine 10,53 metara. Zajednica Hrvata u Santovu danas ima svoju školu, svoj vrtić i inetrnat te lokalnu samoupravu. (kta)