„Klanjamo ti se Gospodine Isuse Kriste…”

Svakog petka za vrijeme korizme moli se križni put u kukinjskoj crkvi 

Dok je vrijeme hladno žene koje se okupe svakog petka poslije podne, obilazak križnog puta obave u crkvi. Strina Marica Mali pjeva po jednu kiticu prije čitanja teksta za pojedine postaje, a Anica Štandovar, Marica Horvat-Vajda, Anica Klaić, Marica Mali i druge,redom čitaju tekst iz molitvenika određen za ovu priliku:  „Klanjamo ti se gospodine Isuse Kriste i blagoslivljamo tebe, jer si po svom svetom križu svijet otkupio!

Tek što je završena devetnica u čast Majke Božje Lurdske, počeo se moliti križni put, jer ovogodišnja korizma došla je rano, prilično će rano biti i Uskrs, a pripreme za taj blagdan počinju već sa Pepelnicom. Mala je ali istrajna vjerska zajednica u tom selu, svake druge nedjelje u mjesecu slavi se sveta misa koju predvodi vlč.Istvan Horvath, no ni ostalih nedjelja ne ostaje se bez Božje riječi, o tome se brine kateheta Miklos Fellner. Skoro ni jedno nedjeljno okupljanje ne prođe bez pjesme i orgulja, garanciju za to daje kantor Emil Magyar, koji odnedavno stanuje u Kukinju, a vrlo je brzo i lako naučio pjevati hrvatske pučke popijevke. Ponekad se za vrijeme misnih slavlja oglasi i pjevačka skupina mjesnog kulturnoumjetničkog društva, a hrvatska narodnosna samouprava u svoj program uvrštava i vjerske sadržaje, tako i nedavno održan blčagoslov vinove loze za spomedan Sv. Vinka. Vjernici ovoga malog sela rado hodočaste, sudjeluju proštenjima u Gospinim svetištima, tako kod Snježne Gospe 5. kolovoza, a obavezno i u Đudu, na Trojstvo, kada je zavjetni dan Hrvata u županiji Baranji. Kukinjčanke mole krunicu prije svake mise, a i ponaosob kod kuće, prema podjeli otajstava, a u smrtnom slučaju također se okupe, ranije u domu pokojnog, a sada više u crkvi, da bi dostojno pripremili put umrlom suseljanu ili suseljanki.

MKT

 

Križni put, božićna predstava u Kukinju, Žalosna Gospa na križu kod crkve, Vinceta 2013. g., pjevačka skupina KUD-a Ladislava Matušeka, orguljaš Emil Magyar