Koga si, Djevice, u crkvi prikazala…

Svijećnica

2. veljače slavimo prikazanje Gospodinovo u Hramu, to je događaj iz Isusova djetinjstva, kada su, prema Mojsijevu Zakonu, Josip i Marija donijeli Isusa u Hram u Jeruzalemu, da ga, kao prvorođenca, obredno prikažu Bogu. Bog je Izraelcima dao propis da 40. dan nakon poroda svećenici u Hramu moraju blagosloviti rodilju, a roditelji su za uzvrat dali janje mlađe od godine ili mladu golubicu. U Hramu je bio starac Šimun, koji je malog Isusa primio u naručje i prepoznao ga kao Mesiju, a Mariji je prorekao da će mnogo patiti, riječima: „Mač boli, probost će ti dušu.”

Na ovaj blagdan, blagoslivljaju se svijeće, koje će se kasnije koristiti u obredima krštenja, tijelovskim procesijama i drugim prigodama. Sveti papa Ivana Pavo II. proglasio je ovaj dan Danom posvećenoga života, danom redovnika.

Istaknuta slika: erinto.ro