Kraljice neba, raduj se

Omiljene uskrsne pjesme

Nema vjernika koji nije pjevao ili slušao u vazmeno vrijeme pjesmu koja nosi naslov Kraljice neba, raduj se. Ona se nalazi u molitveniku i pjesmarici Napivi bogoljubnih cérkvenih pisamah, čiji je autor franjevac o. Marijan Jajić. U svega četiri stiha, na kraju s usklikom aleluja opjevana je čitava uskrsna radost, kao poziv na veselje i slavlje u povodu najvećeg kršćanskog blagdana. Pjeva se u uskrsno vrijeme od bdjenja Velike subote do osmine Duhova, kao, zamjena za Angelus.

Zanimljivost izvedbe te pjesme je da su joj poznate brojne inačice, drugačije se pjeva u Nijemetu, u Kukinju, itd., možda bi bilo zanimljivo zabilježiti i usporediti sve melodije na kojima se ona pjeva u našim krajevima.

Na portalu www.bitno.net navodi se sedam najpoznatijih i najpjevanijih hrvatskih uskrsnih pjesmama, a to su: Pobjedni dan slavimo, Nek mine Majko, Pjevaj hvale Magdaleno, Krist iz groba ustade, Gospodin danas uskrsnu, Isus je uskrsnuo i Uskrsnu Isus doista.

U molitveniku za kršćansko – katolički puk Novi Vinac andjeoski koji je sastavio dr. Jakov Wildinger, savjetnik Nadbiskupskog duhovnog stola i santovački župnik, koji je objavljen u Budimpešti 1925. godine, navedene su slijedeće uskrsne pjesme: Isukrst naš slavni uskrsnu, Aleluja! Aleluja! Isus nam uskrsnuo!, Uskrsnu Isus prislavni, Veselo glas podigni sad, Kad uskrsnu Isus sveti, Radosni dan nam svanuo, Veliko je sad veselje, Uskrsnuo je Spasitelj, Opet sunce svitlost steče, O raduj se, srce moje. Od navedenih se i dandanas pjevaju: Aleluja! Aleluja! Isus nam uskrsnuo!, Uskrsnu Isus prislavni, Kad uskrsnu Isus sveti, Radosni dan nam svanuo, Veliko je sad veselje. Svi naši krajevi, od Koljnofa do Kaćmara imaju vjerojatno svoje omiljene uskrsne popijevke, neke ispjevane na mjesnog govoru, a neke na hrvatskom standardnom.

MKT