Krstenje Gospodinovo

Ti si Sin moj, Ljubljeni!

Prema sinoptičkim evanđeljima, Sv. Ivan Krstitelj krstio je Isusa na rijeci Jordan. Kada je Isus izašao iz vode, molio se, ugledao otvorena nebesa i Duha Svetoga poput goluba gdje silazi na njega, a glas se zaorio s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! (Mt 3, 17; Mk 1,11; Lk 3,22)

Nakon krštenja na Jordanu na je započeo Isusov javni život. Isus se nije trebao krstiti zbog toga, da mu se oprosti istočni grijeh. Kao čovjek je od začeća bio pun Duha Svetoga. Božanska osoba je oduvijek, od vječnosti, jedno s Ocem i Duhom Svetim. Ali uranjanjem u vodu kod krštenja na Jordanu, solidarizira se s grješnicima, simbolizira nastajanje nečeg novog što prije nije postojalo. Tim činom Isus naviješta da će zbog grješnika ići do kraja, da će umrijeti za njih.

U tradiciji katoličke crkve, blagdan se prije slavio 13. siječnja, a sada se slavi u prvu nedjelju nakon 6. siječnja, ove godine je također 13. siječnja.. Nakon ovog blagdana, završava božićno vrijeme, a započinje crkveno vrijeme kroz godinu. Istovremeno, spomen Isusova krštenja uključen je i u svetkovinu Bogojavljenja, koja se slavi 6. siječnja.

Izvor: internet