Krštenje Gospodinovo

„…ovo je Sin moj, Ljubljeni…!”

Ulazna pjesma   usp.Mt 3,-16-17

Nakon krštenja Gospodinova otvoriše se nebesa, a Duh siđe na nj kao golub. I glas s neba zaori:ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!

Zborna molitva

Svemogući vječni Bože, kod krštenja u Jordanu Duh Sveti je sišao na Isusa Krista, a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim Sinom.

I nas si iz vode i Duha Svetoga nanovo rodio za svoju djecu:daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu.

Darovna molitva

Gospodine, danas slavimo dan kad si Isusa objavio kao svoga ljubljenoga Sina. Primi naše darove i daj da postanu Kristova žrtva, kojom si oprao grijehe svega svijeta. Po Kristu.

Pričesna pjesma   Iv. 1, 32-34

Evo onoga za kog Ivan posvjedoči:Ja sam to vidio i svjedočim: On je Sin Božji!

Popričesna molitva

Gospodine, nahranio si nas svetim darom. Molimo te da vjerno slušamo tvoga Jedinorođenca te se zovemo i budemo tvoji sinovi i kćeri. Po Kristu.

Prvo čitanje Iz-42, 1-4, 6-7

Evo sluge mojega, miljenika duše moje!

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo Govori Gospodin:

„Evo sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio, on će donijeti pravo narodima. Vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima. Trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tinja neće ugasiti. Po istini on će donijeti pravo, neće sustati niti smalaksati dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te i postavih za savez narodu i svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami.”

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 29, 1a, 2a,3,ac,4,3b,9b-10

Pripjev: Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje!

Prinesite Gospodinu, sinovi Božji,

prinesite Gospodinu slavu njegova imena,

poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

Čuj! Gospodin nad vodama,

Gospodin nad vodama silnim!

Čuj! Gospodin u sili,

Gospodin u veličanstvu!

Čuj! Bog veličanstveni zagrmje,

a u hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

Gospodin nad vodama stoluje,

stoluje Gospodin – kralj dovijeka!

Drugo čitanje Dj.10, 34-38

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane Petar prozbori i reče: „Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.”

Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Mk.9-6

Otvoriše se nebesa i glas Očev zaori:

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga!

Evanđelje Mk.1, 7-11

Ti si Sin moj ljubljeni! U tebi mi sva milina!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan:

„Nakon mene dolazi jači od mene.

Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.

Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.”

Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I ­odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa:

„Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!”

Riječ Gospodnja.

izvor:hilp.hr