„Majko Božja Bistrička, moli se za nas…”

Hodočašće Hrvata iz Baranjske županije u Mariju Bistricu.

U organizaciji Hrvatske samouprave Baranjske  županije Baranje i Hrvatske samouprave Šomođske  županije sto dvadeset hodočanika putuje 23. listopada u hrvatsko nacionalno svetište. Prijavili su se vjernici iz Pogana, Kukinja, Salante, Semelja, Udvara, Pečuha i Martinca, a novčanu su potporu dale Pečuška hrvatska samouprava i Hrvatska državna samouprava. Hodočasnike vodi vlč. Augustin Darnai. Put je besplatan.