Marijino bezgrešno začeće

8. prosinac

Marijino bezgrešno začeće je dogma koja je od svih dogmi najčešće krivo tumačena jer mnogi brkaju Marijino bezgrešno začeće sa začećem Isusa po Duhu Svetom. Marijino bezgrešno začeće ne odnosi se na trenutak u kojem je Marija Duhom Svetim začela Isusa, već na trenutak u kojem su Joakim i Ana začeli Mariju. Oni su je začeli prirodnim putem, a ovom dogmom katolici izražavaju vjeru da je Marija očuvana od svake mrlje istočnog grijeha. Dakle, bezgrešno začeće se odnosi na začeće bez nasljedstva istočnog grijeha.

https://www.vjeraidjela.com/tag/bezgrjesno-zacece-bdm/