„Marijo, o mili glas!”

Hrvatska referatura Pečuške biskupije organizira i poziva Vas na

Hodočašće hrvatskih vjernika Pečuške biskupije u Đud u nedjelju 30. kolovoza/augusta 2020.

 

Program:

9.00-9.30 Okupljanje kod kipa Gospe

9.30 Polazak šetnicom Krunice Blažene Djevice Marije

11.00 Sveta misa na hrvatskom jeziku

12.00 Ručak

13.30 Obilazak križnog puta

14.30 Litanija, blagoslov sakralnih predmeta, oproštaj od Gospe u crkvi

 

Prijaviti broj hodočasnika i slijedeće informacije do 1. kolovoza na adresu:milica40@freemail.hu, ili na telefon 06/30/411-0461

Želite li koristiti prijevoz autobusom i topli obrok koji će osigurati referatura?

Autobusi idu na relacijama:1. Katolj-Vršenda-Mohač-Đud, 2. Veliki Kozar-Pečuh-Đud, 3. Udvar-Kukinj-Pogan-Salanta-Đud

Podravina posebno, prema dogovoru.

Foto: Akoš Kolar