Marijo, o mili glas…

Pozivamo vas na hodočašća

UDRUGA BARANJSKIH HRVATA ORGANIZIRA HODOČAŠĆE U SVETIŠTE MAJKE BOŽJE TRSATSKE IZMEĐU 09-11 SVIBNJA 2020. PRVI DAN POSJETIT ĆE SE MUZEJ I ETNO KUĆA VELIKE GORICE. NA BLAGDAN SVETIŠTA HODOČASNICI ĆE SUDJELOVATI SVETOJ MISI I KRIŽNOM PUTU, TE POGLEDAT ĆE TVRĐU I SAMOSTAN. NA POVRATKU KUĆI SLIJEDI POSJET ZAGREBU. NA PUT POLAZI 79 VJERNIKA.

UDRUGA BARANJSKIH HRVATA ORGANIZIRA HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE TE IZLET U MOSTAR, MAKARSKU, SARAJEVO I IZLET BRODOM U DOLINI NERETVE. VRIJEME POLASKA 20.-I LIPANJ, A POVRATAK JE 23-EG LIPNJA 2020. CIJENA: 100 EURA SMJEŠTAJ SA POLUPANSIONOM I IZLET BRODOM SA OBJEDOM, TE 10.000,- FT AUTOBUSNI TROŠKOVI.

UDRUGA BARANJSKIH HRVATA ZAJEDNO SA HRVATSKOM REFERATUROM PEČUŠKE BISKUPIJE ORGANIZIRA HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU 04. SRPNJA 2020.

PRIJAVE NA TELEFONSKOM BROJU:+36203980514 ILI NA E-MAIL ADRESI: baranyaihorvatok@gmail.com

IZLETI I HODOČAŠĆA SE OSTVARUJU NOVČANOM POTPOROM UREDA PREMIJERA I FONDA BETHLEN GABOR. (NEMZ-CISZ-20-0032, NEMZ-KUL-20-0059)

Istaknuta slika: jedna od postaja križnog puta u Mariji Bistrici. Foto: Marijana Balatinac