Misa u Šiklošu

Hrvatska samouprava grada obnovila proslavu Martinja13. i 14. studenog u organizaciji Hrvatske samouprave grada Šikloša priredila je dvodnevnu svečanost baštine tamošnjih Hrvata koji su se prije pedesetak godina raselili iz svog rodnog Semartina. Uspomene na nekadašnji život, predmeti, alati, tkanje, slike, molitvenici itd. izloženi su u jednoj od prostorija tvrđave u Šiklošu. Izložbeni je prostoj blagoslovio harkanjski župnik vlč. Ladislav Ronta, on je predvodio misno slavlje sutradan u šikloškoj rimokatoličkoj crkvi.

IMG_7106

IMG_7105