Misno slavlje na hrvatskom jeziku godišnje samo jednom

100. obljetnica crkve u Katolju

U malom baranjskom selu, Katolju, nedavno je proslavljena stota obljetnica posvećenja i izgradnje crkve. Tradicionalno se svake godine u studenom slavi dan zaštitnice sela i crkve, blagdan Svete Katarine Aleksandrijske. Tako su i pretprošle godine, uz pečuškog biskupa dr. Györgya Udvardyja, proslavili taj blagdan, a povodom 100. obljetnice crkve podigli su spomen-ploču i izložili povijest crkve. Selo Katolj je nastanjeno još za vrijeme Rimljana te je bio jedan od centara Panonskih Slavena. Stara crkva sagrađena je izvan sela, na brdašcu pokraj groblja. Za vrijeme turske vladavine katoljska crkva je bila jedina katolička crkva kojoj su Turci dozvolili djelovanje, tako su oko 1630. godine održali sinodu biskupije. Kasnije su se sela počela mađarizirati, no u Katolju su i dalje živjeli južni Slaveni , tj šokački Hrvati, Šokci zajedno s Nijemcima, što se vidi po obiteljskim imenima tog vremena. Stanovnici sela očuvali su svoje vjerske običaje i nastavili su sa slavljenjem njihove zaštitnice, Svete Kate. Naziv sela Katolj, po nekim povijesnim dokumentima, potječe iz 13. stoljeća od naziva zaštitnice stare crkve Svete Kate. Ova crkva na groblju srušena je 1910. godine, a od tog je materijala 1911. godine sagrađena nova u centru sela. Nova crkva dugačka je 18 m i široka 9 m, ima tri zvona i osamnaest klupa. Crkva je jako lijepa iznutra, ima puno slika i kipova. Dva su kipa, Srce Isusovo i Blažena Djevica Marija, prenesena iz stare crkve te su restaurirani zajedno s oltarskom apsidom iz 1720. godine. Kasnije su novoj crkvi darovali kipove, kip Svetog Antuna, Svetog Josipa, Đudske Gospe, zastave i slike. Crkva je bila uvijek puna ljudi, svaki tjedan su bile dvije mise na hrvatskom jeziku, jedna na mađarskom i još jedna na njemačkom jeziku. Katoljski župnik je živio u selu pokraj crkve, a katoljskoj su župi pripadala sela Erzsébet, Kékesd, Szellő, Kéménd, Szederkény, Ellend, a do 1740. godine čak i selo Olas i njegova okolina. Katoljska je crkva 1957. godine priključena župi Máriakéménd, pa katoljski svećenik i danas živi u susjednom selu, u parokiji Máriakéménda. Katoljski svećenik, dr. Tamás Roland, ne govori hrvatski jezik, zbog čega se samo jednom godišnje održava misa na hrvatskom jeziku. Svake je godine u studenom, na blagdan Svete Kate, pozvan svećenik iz Olasa ili Mohača kako bi hrvatski vjernici na svom jeziku služili Boga. Hrvati- Šokci se trude očuvati vjerske običaje na svom jeziku. Svake nedjelje vjernici na hrvatskom jeziku mole litaniju, a tijekom korizme na križnom putu se moli također na hrvatskom jeziku.

Lilla Trubics