MUKA ISUSOVA

U POBOŽNOSTIMA I OBIČAJIMA ŠOKACA BAČKOG MONOŠTORA

Kako bi mogli što bolje upoznati običaje monoštorskih Hrvata – Šokaca pa i pobožnosti vezane za korizmeno vrijeme, moramo sagledati njihovu povijest i prebivalište. Hrvatska skupina naroda, Šokci, doseljavala se na prostore  Bačke ravnice pod vodstvom franjeveca iz Bosne Srebrene bježeći pred turskim zulumom. Doseljavajne je završeno prije 320 godina. Utočište su pronalazili na lijevoj obali Dunava i tu podizali naselja i nastambe. Jedno od šokačkih mjesta u Vojvodini u Republici Srbiji je i Bački Monoštor. Smješten je u općini Sombor, na sjeverozapadu Bačke, između prelijepih šuma i dunavskih rukavaca na poluotočnom uzvišenju aluvijalne ravni Dunava. Iz tih je razloga bačkomoštorski atar veoma mali jer veliki dio vegetacije čine šume, tršćaci i trave.

Da nisu bili prvi i jedini stanovnici ovog  kraja saznajemo iz zapisa u kojima se govori o lokalitetima na kojima su nađeni tragovi ljudskih prebivališta počevši još od neolitskog doba. U blizini Bodroga, kako se u povijesti zvao Monoštor, spominje se i samostan Pavlina sv. Križa i samostan – opatija sv. Petra te se tumači kako je ime naselja Monoštor  nastalo od riječi manastir

(monasteri) i u spisima se javlja već 1365.godine.

Névtelen-1

Naselja  Šokaca u  Bačkoj

Monoštor je oduvijek naselje sa većinskim hrvatskim življem. Sem njih, tu je u povijesti

najviše živjelo Nijemaca – podunavskih Švaba i Mađara, a danas ima i naseljenih Srba. Njihova je kultura  i jezik imala neznatni utjecaj na mijenjanje običaja i govora Šokaca. Danas u Monošoru živi 2043 Hrvata katolika od ukupno 3920 stanovnika. Zbog izmještenosti izvan glavnih putova i okruženja vodama, godinama su se očuvali izvorni običaji, vjera i nacionalna pripadnost. Monoštorci već  dugi niz godina čuvaju i svoj lokalni govor –arhaičnu ikavicu štokavskog narečja, prepunu tuđica.

Monoštorska crkva sv. Petra i Pavla je stara ,veoma lijepa i spomenik je kulture pod zaštitom države. Sazidana je još 1752.godine. Svetovni kler ju je preuzeo od franjevaca 1769.godine. Katoličku su crkvu Hrvati uvijek smatrali svojom i pripadnost njoj svjedočili djelima i načinom života. Tako je i sa Monoštorcima koji Božje zakone  unose u svoj život i svjetovne  ustanove. Obzirom na čvrstu povezanost crkve i naroda, u Monoštoru su i narodni običaji isprepletani sa liturgijskim i jedni druge nadopunjuju. Veoma su stari te se u osnovi nisu mijenjali više stoljeća. Moglo bi  se čak tvrditi da su sa  doseljavanjem  doneti  na ove  prostore .

Uskrs je najveći katolički blagdan i za njega se Monoštorci kroz Korizmeno vrijeme pripremaju razmišljanjem i molitvom, načinom oblačenja i raznim običajima. To je vrijeme pokore, posta i nemrsa. Vjerojatno se zato KORIZMA u Monoštoru i zove POSTE. Za razliku od ostalih katolika, Monoštorci  prije  POKLADA  imaju i POKLADICE. One su četvrtkom, prije Poklada.  Na Pokladice se služila jutarnja misa. Prije više desetljeća, obilježavane su kao običaj mlađih djevojaka koje su tek stasale. To je bio njihov dan za zabavu i igranku koja se uz pratnju jednog instrumenta, najčešće harmonike, održavala po ulicama. Postojala je i rugalica: „Male cure pravu  Pokladice, a velike sidu na klupčice“. Odrasle su djevojke u večernjim satima išle na „igranke“. Tog dana su se u većini domova pekli jednostavni slatki kolači „lokšice“.  Ovaj je običaj danas u potpunosti nestao.  POKLADE su se obilježavale održavanjem  večernjih misa sa Sakramentom. Na tim „večernjama“ su se molile „letanije Svima Svetima, Srcu Isusovu te Presvetom Oltarskom Sakramentu za sve grije koje će se počiniti za pokladno vrime ko i za svoje grije“… U obiteljima su se tih dana kuhali finiji obroci jer se poslije dugo postilo.

Uveče, nakon večernji, održavale su se igranke na koje se oblačilo sasvim drugačije od svakodnevnog. Muškarci su se oblačili u ženska ruha, a žene u muška ili su djevojke oblačile tradicijsko ruho žena, a žene djevojačka. To su bile mačkare. Ludovalo se tri noći, a mogle su se čuti i ovakve pjesme:

„Poklade su i veseli dani
Samnom  moja lola ne divani“

„Čista srida donela mi jida
tri marame, sve tri poderane“

 

Stihovi govore o tome kako su momci imali pravo, ali samo na Poklade, razderati marame djevojkama koje se nisu htjele sa njima zabavljati.

 

Posljednje veče Poklada, u utorak,  svi su se razilazili prije ponoći.  Počela je KORIZMA. Na Pepelnicu ili Čistu srijedu, išlo se na jutarnju misu i na „pepeljenje“. Pepeo za pepeljenje se dobija sagorevanjem „cica – mace“ ( vrsta ivovog pruća ) koja je posvećena na prošlogodišnjoj Cvjetnici, a sam čin znači : „Siti se čoveče, da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti“. Za vrijeme pepeljenja pjevala se, a pjeva se i danas pjesma:

 

„O, mi ljudi slabi koji tu živimo
primlogo nevolja i tuga trpimo,
na moru svita, ovoga brodimo-
Spomenmo se da prah jesmo-
i da opet prah postat oćemo…“

Iz molitvenika Duhovna radost
Društvo sv. Stipana
Budimpešta  1948.

 

Obredi u Crkvi su isti i danas, ali je nestao običaj da se na Pepelnicu riba i pere posuđe u pepelu da bi se skinula sa njega sva masnoća. Tog dana je veliki post. Pilo se vode i jela pogača. Posljednjih godina se u sve više domova kuha  riječna riba sa tjestom ( paprikaš, fiš ).

 

Nakon ČISTE SRIJEDE, PEPELNICE započinje  KRIŽNI PUT i još jedna vrsta pokore koju Monoštorci zovu „sat“. Sat se moli u svakoj ulici, po kućama.  Po 24 žene  mole u isto vrijeme, od 23-24 sata  svakog dana sve  do Velikog petka. Još i danas narod odlazi, mimo liturgijskog obreda, na Kalvariju koja se nalazi  uz groblje. Podignuta je  1899.godine, a nova stajališta s hrvatskim natpisima su podignuta  1907. godine. Tamo se sami  mole i pjevaju pjesme o muci Isusovoj, žalosnoj majci Njegovoj i o Njihovoj patnji. Jedino  se na  Veliki  četvrtak  nakon  „sata“  u  podne,  ide  na  Kalvariju.  Uz  put  se  pjeva pjesma Častimo  te  Križu  sveti. Molitva  „sata“  se prikazuje  na  čast Isusu  i Njegovoj  žalosnoj majci. Križni  put  se  ranije  održavao  na  groblju  petkom  i  nedeljom. Svećenik  je molio  kod  postaja  a  kantor je  sa  pukom  pjevao  Korizmene  pjesme. I mlađe  žene  su  ranije same organizirale  Križni  put. Spajale  su  odlazak  na  Kalvariju   i molitvu  sa  zadovoljstvom  druženja. To im je  bija  jedina  prilika da  izbjegnu , bar na  kratko, dosadne  kućanske  poslove. Naime, tjekom  Korizme,  žene  su  uglavnom  prele, tkale,  šivale i  sl. U to  vrijeme, nedjeljom  popodne, bio je  običaj  da  se  mladi  bračni  parovi, momci  i djevojke  druže  po  ulicama sve do  večernje  mise. Često  su igrali  igre  loptom: bižanja, neka  bije , keče  i sl.

Danas  se  Križni put  održava  jednom  tjednom  u crkvi  uz  učešće starih  i  mladih  koji  štuju  Isusa  i Njegovu muku.

U  Korizmeno vrijeme  svi  su  se  oblačili  u manje  šarena  ruha,  bez  kićenja  kose i  poprsja. U zbirci obiteljskog  tradicijskog  ruha  postoji  poseban  komplet  odjeće  koja  se  oblači u tom periodu. Jedino  se veoma  svečano oblači na  CVIJETNICU.  Na Cvijetnicu započinje  Veliki  tjedan. U crkvi  se služi  sveta misa na  kojoj  se nekada  pjevala, a danas  se  čita „Muka  Gospodina  našega  Isukrsta  po Mateju“.  Prije  početka  mise  svećenik  posveti grančice  „cica-mace“. One  se  nakon  mise  nose  kući i čuvaju. Ne smiju se baciti, nego  samo  spaliti. Par  strukova  se nosi  na groblje,  na grobove  najmilijih. Zatim  slijedi  procesija, ulazak u  crkvu.

 

Prvo  se nosi  Raspeće, zatim  ulaze  ministranti, djevojke  i mladići,  svećenik i  na  kraju narod. Nekada  davno svećenik  je  oblačio  crvenu  kabanicu  i tako  ulazio  u  crkvu. Sve  je to  bilo  na  slavu  ulaska  Isusa  u  Hram. Na Cvjetnicu djeca i mladi polivaju lice vodom sa bunara i govore:

„Pige dole, rape dole
bilo lice gore“,

 

a kada zazvone zvona na  misi trče do voćnjaka, tresu voćke i oprašuju ih jer se znalo da će voće tako bolje roditi.

Tijekom Velikog tjedna u crkvi su se služila LAPARIŠĆA , „večernjice Velike nedilje“      , srijedom, četvrtkom i na  Veliki  petak.

Žene su pjevale Jadikovanje proroka Jeremije. Za to vrijeme je svećenik palio na  oltaru 15 svijeća. Dvanaest  žutih  su predstavljale apostole, ostale  puk, a  bijela  Isusa. Nakon svake  dvije  strofe Jadikovanja, svećenik  je gasio  po jednu  svijeću  na  spomen  da su  apostoli  jedan za drugim  ostavljali  Isusa. Poslijednja  svijeća  koja  je  predstavljala  Isusa  nije  se gasila nego je samo  nošena  iza oltara na  spomen Isusove  smrti pa  je na  kraju  ponovno  vraćena  što je predstavljalo  Isusovo  Uskrsnuće. Kada se  završi  Jadikovanje, lupa  se, što je označavalo  tresenje  zemlje  zbog  Isusove  smrti. Ovaj  običaj  je u potpunosti nestao  pa se  danas  samo  održavaju  večernje  mise.

Na VELIKI  ČETVRTAK, nakon Križnog  puta, služi se sveta misa . Nakon“Slave“ zazvone  sva zvona. Poslije toga  se  zvona  zavezuju  sve do  Velike  subote, do Uskrsnuća, a umjesto njih se  koristilo   klepetalo.

Mise nema na  VELIKI  PETAK, nego  se  čita „ Muka  Gospodina našeg  Isukrsta  po  Ivanu“. Kada se  završe obredi Velikog  petka, odbornici  polažu „Isusa u  grob“. Prije  70-tak  godina  na Veliki petak  se održavao  Križni put  prije podne u 10  sati. Narod  se  skupljao u Crkvi  pa je procesija  išla do  Kalvarije. Prvi je išao crkveni  odbornik  koji  je  nosio Raspeće, iza  njega  su  išle četarice (12  djevojaka koje  su  birane  svake godine  da spremaju  crkvu, da  nose Gospu i  sl. U Crkvi  su  imale  posebno  mjesto,  a  za  raspoznavanje stavljale  su na  sebe „četaričke marame“) i nosile  samo  koplja  od  barjaka, zatim su išli mlađi pa stariji vjernici. Na   putu do  Kalvarije pjevalo se :

„Marija  se  Isusom  rastaje
I pod  Križem  grozne suze  lije
Videć  sinka  svoga gorko  izmučenoga
Di na  Križu  umire
Majka  tužna  ostaje.
Zašto  si me  sinko  ostavio
I  s milom  se  majkom  rastavio?
Što ću  tužna  sada
Bez  mog  milog  sina
Komu  ću  se  vratiti
I pomoći  tražiti?

 

Nakon  toga  se pjevala  „ pisma  od  Isusove  muke“  iz  Molitvenika  „ 7  nebeskih  ključeva“.

Na  Kalvariji  su molili  po  postajama  , a zatim  se  u  procesiji  vraćali  u Crkvu  pa  se  pjevala  Muka  Gopodina  našeg  Isukrsta  po  Ivanu.  Polagali  su  „Isusa u  grob“ , a  svećenik  i ministranti  su  „ rušili  oltare“ . Skidali  su  šarene  ponjave i prevrtali  svijećnjake  u  znak  velike  žalosti .

Isusov  grob  su  ranije  čuvala po dva vatrogasca u svečanim odorama i dvije četarice, a danas čuvaju žene. Cijelo mjesto se po dogovoru podijeli na „sat“ koji iz svakog kraja ima voditeljicu. Voditeljica osmišljava program svog sata i čini ga što ljepšim te na taj način okuplja  više  čuvarica. Pjeva  se  i Gospin  plač  iz  molitvenika , a često  se  može  čuti  i  autohtona pjesma  nastala  u  samom  mjestu.

Na Veliki petak su se po kućama pokrivala ogledala sve do prije tridesetak godina,  a danas tog običaja više nema.

Na VELIKU SUBOTU se održava Klanjanje Isusu u grobu, a uveče je Uskrsnuće. Nakon obreda odbornici donose Raspeće „iz groba“. Kada svećenik otpjeva „Slavu“, zazvone sva zvona te vjernici jedni drugima čestitaju Uskrs. Toga dana se kuha šunka i šaraju jaja.

Névtelen-2

Nekada davno su se jaja šarala samo u crvenu boju i zvali su ih „broćke“. To ime je i danas ostalo, ali se jaja šaraju raznovrsnim bojama. Mlade djevojke vezu jaja svilenim koncima i pripremaju za dar svom mladiću. Vezena jaja se stavljaju u paketić a uz njih se prilaže maramica, parfem, mirišljavi sapun i sl. Takav paketić djevojka daje mladiću na Uskrs, a on njoj uzvraća  liciterskim srcem  kupljenim za kirbaj, na Petrovdan. Na Veliku subotu djeca prave gnijezda od trave i očekuju da će im „zec“ u to gnjezdo nešto staviti. Uveče idu i „zecevi“. To su mladići koji žele da naprave „malo nereda“ po selu što zbog objesti, ili zbog neuzvraćene ljubavi. Oni čupaju klupčice ispred kuća, skidaju kapije sa šarki, ruše slamu i sl.

U nedjelju, na USKRS,  se služi jutarnja  misa na kojoj se posvećuje jelo, šunka i kruh. Obično su bake nosile jelo na posvetu jer su one i mala djeca išle na jutarnju misu, a svi ostali idu na „veliku misu“ u 10 sati svečano obučeni.

Na Uskrsni ponedjeljak su mladići, koji nisu dobili broćku od djevojaka, odlazili do njihovih kuća,  na prevaru ih izmamljivali  do bunara te ih polivali vodom.

 

Korizmeni običaji nisu  u svim šokačkim mjestima u potpunosti jednaki,  niti se zovu istim imenom , ali su sličniji od običaja Hrvata Bunjevaca i veoma su stari. Ne može se točno utvrditi od kada su i da li su možda nastali još prije tri stoljeća kada su preci Šokaca stizali iz oblasti Soli, iz Bosne Srebrene. Jesu li ih donijeli pa sačuvali.  Neke riječi koje su i danas u uporabi ukazuju na to. Upravo riječ broćka – farbano jaje.  Biljka broć koja je davala intenzivnu crvenu boju pa su se u njoj farbala jaja, raste isključivo u Bosni i Hercegovini i u Istri. Riječ klepetalo se koristi danas i u Lašvanskoj dolini, Kreševu i Varešu kao što je i riječ praćak još uvijek u uporabi  u selima oko Tuzle.

Za običaj Duhova u Monoštoru „idu Kraljice“. Jedna ima pokriveno lice velom, burundžukom. Prozor Monoštorci zovu pendžer, baštu bostan. Žensko  ime Đula, bilo je veoma često u Monoštoru sve do prije dvadesetak godina.  Mnogo je Turcizama ostalo u svakodnevnom govoru.  Moguće je  da je doneto, sem riječi, i dosta običaja iz onih krajeva. Poznato je da su običaji bogatstvo svakog  naroda i svakog čovjeka.  Možda nije važno odakle potiču, nego koliko ćemo ih sačuvati.

Névtelen-3Crkva se trudi da ih sačuva,  ali i da ih osuvremeni. I u obiteljima ima dosta novoga. Veliku promjenu u dugo sačuvane običaje doneli su Monoštorci koji su šezdesetih godina prošlog stoljeća odlazili na rad u zemlje Europe. Neki su, vraćajući se u svoje mjesto, donosili običaje naroda zemlje u kojoj su proveli dobar dio svoga života.

 

Danas Monoštor ima običaje pletenja i ukrašavanja Adventskog vijenca, za Uskrs se šarena jaja vješaju na rascvjetale grane voćki ili na „cicamacu“  te se u vazi stavljaju na sto i sl. Lijepo je unositi nešto novo u svoj život i u svoje navike,  ali je još lijepše svoje sačuvati.

 

Marija Šeremešić