Muzej anđela objavio natječaj za kratku priču

Rok za predaju je 1. srpnja

Muzej anđela Varaždin raspisuje 4. književni natječaj za kratku priču. Rok za predaju rada je 1. srpnja. Uvjeti natječaja: tekst mora biti izvoran i neobjavljen, ne smije biti dulji od tri kartice (5400 znakova s razmacima), mogu sudjelovati svi, bez obzira pišu li hrvatskim standardnim jezikom ili dijalektom. Autori se natječu s jednim radom o temi koja govori o duhovnosti, važnosti intuicije, dobroti, ljubavi, vrednovanju nematerijalnih vrijednosti, bajkovitosti i sl. Rad potpisan šifrom, treba poslati poštom na CD-u (u Word formatu) i ispisan na papiru u tri primjerka. U posebnoj kuverti šalju se osobni podaci o autoru (adresu, broj telefona, e-mail, kratka biografija s godinom rođenja) i šifra. Radove će odabrati stručno prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od tri člana. Odabrani radovi bit će objavljeni na web stranicama Muzeja anđela i poslije u tiskanom izdanju. Bit će dodijeljene tri ravnopravne nagrade, radovi slikara Željka Prsteca. Nagrade će biti dodijeljene u Muzeju anđela u Varaždinu, na svečanosti u povodu Dana anđela čuvara (2. listopada), kad će autori i čitati priče. Rok za predaju rada je 1. srpnja 2015.

Radovi se šalju dostaviti na adresu: Muzej anđela 42 000 Varaždin, ul. Stjepana Vukovića 15, s naznakom ‘Natječaj za kratku priču.’

E-mail:angelusmuseum@gmail.com