Novi povjerenik za hrvatske vjernike u Pečuškoj biskupiji

Autoportret vlč. Agustina Darnaija

Rođen sam u Pečuhu 30. studenog 1979. Stari roditelji moje majke porijeklom su iz hrvatskog naselja Veliki Grdevac, stari roditelji moga oca useljeni su u Baranju iz slovačkih sela Bős i Baka.

Osnovnu školu pohađao sam u Pečuhu na Trgu Augustina, u crkvi Sv. Augustina primio sam prvu pričest, tu sam bio krizmanik, ovdje sam ministirirao i prikazao svoju mladu misu.

U ono vrijeme su se u toj crkvi slavile svete mise na hrvatkom jeziku, njih je predvodio vlč. Ladislav Báthory. Za vrijeme svetih misa na hrvatskom jeziku sam također obavljao službu ministranta, a molitve na hrvatskom jeziku naučio sam od svoje bake.

Maturirao sam u Cistercitskoj gimnaziji u Pečuhu, teologuju sam također upisao u tom gradu. 18. lipnja godine 2005. tadašnji pečuški biskup mons. Mihály Mayer zaredio me za svećenika i poslao na prvo mjesto službe, u Mohač. Doduše imenovan sam kapelanom, no vodio sam Predgradsku župu i počeo raditi na oživljavanju dušebrižništva mohačkih šokačkih Hrvata. Godine 2009. imenovan sam župnikom u Gornje Martince, 2012. premještan sam u Šašd/Sásd, od kolovoza 2015. godine sam župnik u Vilanju,  a od lipnja 2018. pak povjerenik za vjernike hrvatske narodnosti u Pečuškoj biskupiji.

Vlč. Darnai na ovogodišnjem hrvatskom slavlju u Udvaru.
Sliku načinio Akoš Kolar.