O moj Bože…

Molitva za bolesnika O moj Bože, ovaj bolesnik što je pred Tobom došao te je zamoliti za ono što smatra najvažnijim;
ono što on želi, smatra da mu je to najvažnije.

A Ti mu, Bože, u srce unesi ove riječi:
“Važno je u duši biti zdrav”
Gospodine, nek’ se vrši nad njim
Tvoja sveta volja u svemu!
Ako hoćeš, neka primi zdravlje.

Ako je Tvoja volja, nek’ nastavi svoj križ nositi.
I molim Te za nas, koji molimo za njega; Očisti nam srca da budemo dostojni da preko nas dijeliš svoje svete milosti.

Ti ga čuvaj i olakšaj mu boli. Tvoja sveta volja nek’ se nad njim ispunja, i Tvoja sveta ljubav neka se očituje u njemu. Pomozi mu da hrabro nosi svoj križ.
Amen.“