Obilazak križnog puta iz doma

Poziv Hrvatskog povjerenstva Pečuške biskupije

Hvaljen Isus i Marija!

Poštovani vjernici!

Na takozvani crni petak, to je petak prije Cvjetnice, s početkom u 15.00 sati na Pečuškoj kalvariji sakupe se vjernici da predvođeni jednim od pečuških svećenika obave pobožnost križnog puta. Tu je pobožnost započeo prije više godina vlč. Sándor Lőrinc, a prvi su molitelji bili vjernici iz Kukinja, naime on im je bio svećenik tih godina. Tu su pobožnost prihvatili vjernici hrvatskog materinjeg jezika grada Pečuha i okolice, poglavito članice pjevačkog zbora Augusta Šenoe, koje su molitvu uljepšale izvedbom korizmenih pjesama. Novonastala situacija nam, na žalost, ne omogućuje zajedničku molitvu, zajedničku pjesmu, zajedničko klanjanje. Nitko nam, međutim,ne brani da u petak prije Cvjetnice (3. travnja 2020.) točno u tri sata (15.00) uzmemo molitvenik, otvorimo kod molitve križnog puta i pročitamo si riječi postaja, na glas ili tiho, uz pjesmu ili bez nje. Papa Franjo je sročio molitvu Gospi, da nam bude u pomoći u ovim teškim danima. Tu vam molitvu također preporučujemo kao i molitvu za oproštaj grijeha u slučaju da ste se skrušeno pripremili za duhovnu pričest, bez hostije.

Molimo Vas da nam javite ako ste se uspjeli uključiti u molitveni lanac, na e-mail: milica40@freemail.hu. ili na telefon: 06/304110461

Hvala lijepa!

 

U OPASNOSTI OD KORONA VIRUSA

Molitva pape Franje Djevici Mariji, Zdravlju bolesnih, u opasnosti od korona virusa

Marijo, ti bez prestanka sjajiš tijekom našeg putovanja kao znak spasenja i nade. Povjeravamo ti sebe, Zdravlje bolesnih, koja si kraj Križa bila blizu Isusove patnje, čuvajući čvrstom svoju vjeru. Ti, „Spasiteljice naroda Rima“ znaš što nam je potrebno i vjerujemo da ćeš osigurati sve što nam treba tako da se, kao i u Kani Galilejskoj, radost i slavlje mogu iznova vratiti nakon ovog trenutka kušnje. Pomozi nam, Majko Božje Ljubavi, da se suobličimo Očevoj volji i da činimo sve što nam Isus govori, On koji je preuzeo naše patnje na sebe, ponio naše boli, da bi nas po Križu doveo do radosti Uskrsnuća. Tražimo utočište pod tvojom zaštitom, o sveta Majko Božja. Ne preziri naše vapaje – nas koji smo stavljeni na kušnju – i izbavi nas od svake opasnosti.

 O slavna i blagoslovljena Djevice! Amen.

 

SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA

JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN

 

Liturgikus melléklet az MKPK 637/2020. sz., 2020. március

17-én kelt rendelkezéséhez

650/2020. sz.

Lelki áldozás, ha nincs mód magamhoz venni az Oltáriszentséget:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy

a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.

Mivel most nem tudlak

szentségi módon magamhoz venni,

jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!

Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Dušo Kristova, posveti me.
Tijelo Kristovo, spasi me.
Krvi Kristova, napoji me.
Vodo iz prsiju Kristovih, operi me.
Muko Kristova, okrijepi me.
O dobri Isuse, usliši me.
Među rane svoje sakrij me.
I ne dopusti da se odijelim od Tebe.
Od neprijatelja zlobnoga brani me.
Na času smrti moje zovni me,
i zapovjedi mi da dođem k Tebi,
da Te sa svetima Tvojim hvalim
u vijeke vjekova.
Amen.

Tökéletes bánat felindítása, ha nincs mód bűneim meggyónására:

Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,
hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-,
mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.

Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot,

hogy a Te kegyelmeddel Téged,

szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,
de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak
és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a holnapi napot
a mainál jobban használjam.
Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok, legyetek velem! Ámen.

Kajem se od svega srca što sam uvrijedio Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim na svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti.

O, dragi Bože, jaka je u meni želja da ,Tebe najveće i najmilije dobro, nikakvim grijehom više ne uvrijedim, pogotovo ne…./ovdje pomisliti na grijeh, kojim se najviše boriš/ te da ću zaobići sve prilike koje mame na grijeh.

 

Molim, Te Gospodine, budno me čuvaj svojim očinskim pogledom, i daj da sutrašnji dan iskoristim bolje od današnjega. Blažena Djevice Marijo, sveti Anđeli čuvari, budite uz mene. Amen.

28. 03. 2020. g.

vlč. Augustin Darnai