Objavljen je uskršnji broj Zornice nove

Zahvaljujemo na pretplati samoupravama

Iz sadržaja:

Uskrsnu, kako je rekao, naslov je prigodnog razmišljanja vlč. Marka Bubala iz Vinkovaca koji je objavljne na 3-oj stranici. Na 5-oj stranici čitajte poziv na duhovne vježbe koje organizira Zornica, a prijaviti se može do 30. travnja. Na istoj stranic objavljen je tekst Krunice sedam žalosti, listić na kojem je pronađena ta krunica tiskan je u Siklošu 1910. godine. O križnom putu u Undi pisala je Marija Fülöp Huljev, o pod naslovom Duhovni aspekt korizme svoje je osobno svjedočanstvo podijelila sa čitateljima karmelićanka, sestra Dijana Pučko iz Budimpešte. Bogata fotoreportaža obilježava ovogodišnju, 6. Pasionsku baštinu u Mađarskoj koja je priređena u Budimpešti, u HOŠIG-u uz svesrdnu pomoć te naše ustanove. Ovaj broj je bogat literarnim tekstovima, tako novelom Mije Karagića Prvo polivanje, stihovima Petra Preradovića i Ante Evetovića Miroljuba. Autor fotografija je Akoš Kolar.