Obnavljaju se ckrve u Podravini

Martinci, Lukovišće

Hrvati u Mađarskoj, a tako i podravska skupina Hrvata je oduvijek pripadala Rimokatoličkoj crkvi. Podravska naselja u odnosu na ostala hrvatska naselja u Baranjskoj županiji su bila u izuzetnom položaju, naime Zagrebačka biskupija je slala svoje svećenike i vjersku literaturu na hrvatskom jeziku u Podravinu, još i u doba turske okupacije u 16. i 17. stoljeću. Danas je Martinačka župa jedna od hrvatskih župa Pečuške biskupije koja je očuvala svoj hrvatski identitet i vjeroispovijest na hrvatskom jeziku. Običaji, tradicija, kultura i vjera podravskog stanovništva su povezani sa svojim hrvatskim precima koji su se doselili u davnim vremenima. Istraživanja su pokazala da se podravski Hrvati smatraju autohtonom zajednicom Hrvata koji su se na tim područjima, pored rijeke Drave prisutni od pojave prvih pisanih dokumenata u doba Arpadovića, zatim kroz tursko razdoblje, sve do danas. Prema povjesničaru, Dinku Šokčeviću u slučaju Hrvata u podravskoj regiji „kontinuiranost njihova obitavanja u šumovitim i močvarnim područjima duž Drave je moguća, međutim treba napomenuti da poslije oslobođenja tih krajeva od Turaka i u njihovoj povijesti je došlo do osvježenja staroga stanovništva”, naime od 17. stoljeća novi hrvatski stanovnici su se doselili sa područja Slavonije, odnosno iz sjevernog dijela Bosne.

U Martinačkoj župi (kojoj pripadaju naselja Križevci, Martinci, Lukovišće, Markoc, Potonja, Brlobaš i Novo Selo) započeti su radovi na obnovi nekoliko tamošnjih crkava. Župnik Ilija Čuzdi upravlja tom hrvatskom župom, u kojoj se vjernici i danas trude očuvati svoju vjeru na hrvatskom jeziku i svete mise ili ostale obrede održati na svom jeziku. Crkve u podravskim naseljima imaju značajnu vjersku ulogu u životu lokalnog hrvatskog stanovništva te svakodnevno bogate njihov način života. Na inicijativu glasnogovornika Hrvata u mađarskom parlamentu, Joze Solge, krenuli su radovi na crkvenim zdanjima u podravskim naseljima, konkretno u Martincima i Lukovišću. Za Zornicu Novu, Jozo Solga rekao je kako su ostvarili pregovori sa Premijerovim uredom koji će sudjelovati u financiranju investicije. Projekt obnavaljanja dvije crkve će biti ostvaren potporom Državnog tajništva za odnose s vjerskim zajednicama i nacionalnim manjinama Ureda predsjednika vlade ukupno sa više od 40.000.000,-Ft. Glasnogovornik Hrvata u Mađarskoj je nadalje istaknuo da će se projekt izvesti preko mjesnih hrvatskih samouprava (u slučaju Martinca, Hrvatska samouprava Martinci, dok u Lukovišću Hrvatska samouprava Lukovišće) te nadzorom mjesnog župnika, Ilije Čuzdija. U prvoj fazi obnavljanja u sklopu radova u martinačkoj crkvi žele uraditi zamjenu prozora i osvježiti interijer crkve, dok u lukoviškoj crkvi je riječ o obnovi krovišta. Crkva svetog Martina u Martincima je izgrađena 1727. godine u stilu baroka pod upravljanjem opata Adama Adacsyja, a kasnije 1852. godine je proširena. Prema riječima glasnogovornika: „Unutar projekta se želi ostvariti mijenjanje prozora i unutarnje bojanje i renoviranje zidova, naime prije nekoliko godina uspjeli su popraviti veliku pukotinu na zidu, injektirali su masu koja drži zidove, međutim uništili su iznutra freske, natpise koje se sada želi vratiti u originalno stanje. Ako ne bude pandemija prekrižila planove, obnovljenu crkvu će predati i posvetiti 25. ožujka, na veliki blagdan Martinčana, na Šedovenici, odnosno na martinačkoj bučuri, kada se slavi Blagovijest (navještenje Gospodinovo).” Ukupna vrijednost sanacije martinačke crkve u prvoj fazi iznosi 24.000.000,-Ft.

Crkva Majke Božje Srpnice u Lukovišću sagrađena je 1748. godine nakon turskih osvajanja, također u stilu baroka. Posljednja velika intervencija na crkvi dogodila se 1993. godine uz pomoć lokalne hrvatske zajednice, međutim nažalost u zadnje vrijeme došlo je do daljnjeg pogoršanja stanja sakralnog objekta. Prvotni zadatak je zaustaviti prokišnjavanje krova i daljnje propadanje zgrade. „Crkva je zaštićena, zbog čega smo trebali tražiti posebne dozvole, izraditi planove. Na srednjem će se dijelu crkve (ne uključivši oltarni dio) popraviti krov. Radove će izvesti u tri faze od kojih sada traje prva faza.“-nastavio je gospodin Jozo Solga. Ukupna cijena potpore za obnovu ove crkve iznosi 20.000.000,-Ft, plan završetka rada je u srpnju 2021. godine, na blagdan Srpnice koja se slavi prve nedjelje u sedmom mjesecu, a ujedno tada se održava bučura/proštenje u Lukovišću.

Lilla Trubić

  1. slika Lukoviška crkva
  2. slika Martinačka crkva