Obraćenje sv. Pavla

25. siječnja

Danas slavimo važan događaj u povijesti Crkve – obraćenje svetog Pavla apostola.

Pavao se rodio u Tarzu u Ciliciji, između 5. i 10. godine. Potječe iz maloazijske židovske obitelji s pravom rimskoga građanina, pa je uz hebrejsko ime Šaul imao i rimsko Paulus. Kao pripadnik farizejske sljedbe progonio je prve kršćane.

Nekadašnjeg Savla, pismoznanca, revnitelja židovskoga zakona, Krist je pred Damaskom oborio s konja i iz temelja promijenio njegov život. Krist je Savla toliko preobrazio u Pavla da su ga prozvali Apostolom naroda. Neki mu pripisuju i osnutak Crkve na dugim, napornim, ali iznad svega blagoslovljenim misijskim putovanjima, kojima je htio doprijeti do kraja svijeta.

U Pavlovu životu to je ipak bio izvanredni trenutak, presudan za njegovu budućnost, ali i za povijest kršćanstva, u kojoj je on po milosti Isusa Krista svakako jedan od najzaslužnijih pojedinaca. On je Isusovo ime pronio cijelim svijetom, i cijeli je svijet ispunio evanđeljem.

https://book.hr/obracenje-svetog-pa

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (2Tim 2,8-13; 3,10-12)

Predragi!

Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih,
od potomstva Davidova – po mojem evannelju.
Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac.
Ali riječ Božja nije okovana!

Stoga sve podnosim radi izabranih,
da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu,
zajedno s vječnom slavom.

Vjerodostojna je riječ:
Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.
Ako ustrajemo, njime ćemo i kraljevati.
Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.

Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje.
Ta ne može sebe zanijekati!
Ti si pošao za mnom u poučavanju, u ponašanju,
u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti;
u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji,
u Ikoniju, u Listri.

Kakva li sam progonstva podnio!
I iz svih me izbavio Gospodin!
A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu,
bit će progonjeni.

Riječ Gospodnja.