Očekuju se vjeroučitelji, pedagozi, studenti…

Mogućnost sudjelovanja…

mađarskih polaznika na II. godini Škole za župne suradnike u Osijeku koja počinje 3. 10. 2014. Prijaviti se do 25. rujna na taragyiagy@pecs.egyhazmegye.hu

Pročitaj te pismo iz Đakova, kiliknite ovdje!

Izvedbeni nastavni program Škole za župne suradnike

u akad. god. 2014./2015.:

Predavač

Kolegij

Opis kolegija

Br. sati

 

II. PEDAGOŠKO-KATEHETSKI DIO

1. Suradnik u župnoj katehezi / animator župne kateheze /

prvopričesnikainižihrazredaosnovne škole

dr. sc. Josip Bošnjaković

Razvojna psihologija: uzrast djece u nižim  razredima osnovne škole-          Razvoj čovjekove osobe

–          Psihološke i razvojne oznake djece od 7. do 11. godine života

–          Iskustvo ljubavi, zla i grijeha u toj dobi

–          Razvoj vjere djeteta  u dobi od 7. do 11. godine života

–          Psiho-pedagoške datosti i pristup djetetu  te dobi

–          Proces poučavanja i oznake usvajanja posredovanih sadržaja u tom životnom razdoblju

–          Proces socijalizacije u tom životnom razdoblju

12

dr. sc. Stanislav Šota

Kateheza životnih dobi: prvopričesnici i niži razredi djece osnovne škole

(7.-11. godina života)-          Naslovnici kateheze: djeca niže školske dobi – prvopričesnici

–          Temeljna načela metodologije: vjernost Bogu i čovjeku; upoznavanje subjekata i njihovih psiho-socio-pedagoških datosti; metoda i metode osobito prikladne za rad s djecom ove životne dobi; kateheza za kršćanski život i različiti itinerari za trajnu formaciju;

–          Bitne varijabilne odrednice komunikacijskog procesa na području religioznog odgoja za rad s prvopričesnicima

–          Uključivanje roditelja i župne zajednice

12

dr. sc.

Stanislav Šota

 Teološko-katehetski sadržaj kateheze prvopričesnika-          Euharistija

–          Pomirenje

–          Euharistijsko slavlje, nedjeljna euharistija

–          Liturgija i slavlje sakramenta pomirenja

12dr. sc.

Stanislav Šota

Kateheza prvopričesničke

skupine-          Upoznavanje pastoralnih i metodoloških dimenzija karakterističnih za prvopričesničku skupinu

–          Metode animiranja i komunikacije

–          Svjedočki odnos između riječi i djela u kršćanskoj vjeri (prenošenje iskustva vjere)

8

dr. sc. Teuta RezoGodišnje planiranje i programiranje za određenu dobnu ili interesnu skupinu (niža školska dob)-          Poziv i identitet župnog katehete

–          duhovnost katehete

–          zajedničko predstavljanje svih programa koje Škola nudi

–          planiranje i programiranje kateheze u pripremi na sakramente prve ispovijedi i pričesti;

–          timska razrada godišnjeg programa

16

dr. sc. Teuta Rezo i s. Ksenija MajstorovićKateheza prvopričesnika: izrada katehetskih modela i metodičke vježbe

–          Rad na konkretnim pripremama (modelima) pojedinih katehetskih susreta s prvopričesničkom skupinom;

–          Hospitiranje i izvođenje pojedinih katehetskih susreta

30 Završni ispit-          izrada i izvođenje kateheze na određenu temu  6

Predavač

Kolegij

Opis kolegija

Br sati

II. PEDAGOŠKO-KATEHETSKI DIO
  1. Suradnik u župnoj katehezi / animator župne kateheze

viših razreda osnovne škole

(biblijska, ministrantska i liturgijska skupina)

dr. sc. Josip Bošnjaković

Razvojna psihologija: djeca i predadolescenti

 –          Razvoj čovjekove osobe

–          Psihološke i razvojne oznake djece i predadolescenata/adolescenata (od 10/11. do 15./16. godine života)

–          Dozrijevanje osobnosti

–          Dozrijevanje vjere mladog čovjeka

–          Psiho-pedagoške datosti i pristup mladom čovjeku

–          Socijalni razvoj i razvoj ličnosti

12

dr. sc. Teuta Rezo

Kateheza životnih dobi: viši razredi osnovne škole-          Naslovnici kateheze: viši razredi osnovne škole

–          Temeljna načela metodologije: vjernost Bogu i čovjeku; upoznavanje subjekata i njihovih psiho-socio-pedagoških datosti; metoda i metode osobito prikladne za rad s predadolescentima/adolescentima; kateheza za kršćanski život i različiti itinerarij za trajnu formaciju;

–          Bitne varijabilne odrednice komunikacijskog procesa na području religioznog odgoja za rad s predadolescentima/adolescentima

12

Vlč. Krešimir BulatTeološko-katehetski sadržaj kateheze predadolescenata/adolescenata-          Biblija u katehezi

–          Liturgijska kateheza

–          Ekleziološki naglasci

–          Suodgovornost vjernika u Crkvi i za poslanje Crkve u svijetu

12

dr. sc. Teuta Rezo

Kateheza predadolescenata/ adolescenata-          Upoznavanje pastoralnih i metodoloških dimenzija karakterističnih za dobnu skupinu

–          Metode animiranja i komunikacije

–          Svjedočki odnos između riječi i djela u kršćanskoj vjeri (prenošenje iskustva vjere)

8

dr. sc. Teuta Rezo

Godišnje planiranje i programiranje kateheze interesnih skupina-          Poziv i identitet župnog katehete

–          duhovnost katehete

–          zajedničko predstavljanje svih programa koje Škola nudi

–          Planiranje i programiranje kateheze za pojedine interesne skupine (vjerničke krugove):

–          Biblijska skupina

–          Liturgijska skupina

–          Ministranti

–          timska izrada godišnjeg programa za pojedinu skupinu

16dr. sc. Teuta Rezo i dr. sc. Stanislav Šota tim

kateheta (Dejan Čaplar i Dejan Henčić; vlč. Krešimir Bulat i Davor Šamadan;

s. Ksenija Majstorović)

Kateheza predadolescenata/adolescenata:

Izrada katehetskih modela i metodičke vježbe-          Rad na konkretnim pripremama (modelima) pojedinih interesnih skupina (biblijska, liturgijska, ministrantska, karitativna/misijska skupina)

–          Hospitiranje i izvođenje pojedinih katehetskih susreta

30

 Završni ispit

 –          izrada i izvođenje kateheze na određenu temu  6

II. PASTORALNO-PRAKTIČNI DIO

2.      Suradnik i/li animator u pastoralu braka i obitelji

 dr. sc.

Đuro Hranić

 Božji naum o braku i obitelji

i poslanje obitelji u Crkvi i u društvu-          biblijsko-teološki temelji sakramentalnosti ženidbe

–          ženidba: sakrament za izgradnju Crkve

–          služba naviještanja, posvećivanja i služenja u bračnom i obiteljskom životu

–          mjesto i poslanje obitelji u društvu

–          kultura nedjelje u obitelji

–          bračna i obiteljska duhovnost16prof. dr. sc.

VladimirDugalićIzabrane teme bračnog i obiteljskog morala-          antropologija i psihologija ljudske spolnosti

–          značenje i svetost bračne ljubavi

–          odgovorno roditeljstvo

–          odgoj djece16mr. sc.

Mato MićanKanonski aspekti sakramenta ženidbe-          bitna svojstva i učinci sakramentalne ženidbe

–          ženidbena privola i oblici sklapanja ženidbe

–          ženidbene zapreke

–          mješovite ženidbe i različitost vjere

–          razrješenje ženidbene veze; nevaljanost ženidbe8

dr. sc.

Josip Bošnjaković

Psihologija braka i obitelji-          psihologija muškarca i žene

–          etape razvoja bračne ljubavi i tipične bračne i obiteljske krize te konflikti

–          važnost emocija i stabilne bračne veze  roditelja u odrastanju i odgoju djece10

doc. dr. sc. Ivo Džinić

Crkveno djelovanje za brak i obitelj-          društveno ozračje i obiteljska problematika danas

–          svrha i ciljevi bračno-obiteljskog pastorala

–          etape, strukture i djelatnici obiteljskog pastorala

–          pastoralna skrb za brk i obitelj u neredovitim i teškim slučajevima8dr. sc. Stanislav Šota

Modeli rada s bračnim parovima i obiteljima-          mjesto i uloga bračnih parova u pastoralu braka i obitelji

–          pastoral bračnih jubileja i Nedjelja obitelji u župi6

Suzana Matošević, dipl. teol-          smisao i mjesto bračnih i obiteljskih savjetovališta u pastoralu braka i obitelji

–          bračno-obiteljski skupine u župi te zakonitosti u njihovu okupljanju i animiranju (susreti u župnim prostorima; u obiteljima; modeli i sadržaji okupljanja, upoznavanje s konkretnim radnim materijalima i modelima rada)10Elizabeta Matuzović, dipl. teol.-          „okazionalni susreti” bračnih parova i obitelji (krštenika, prvopričesnika, krizmanika): modeli i sadržaji okupljanja; neposredna priprava na slavlje sakramenata

–          bračni vikendi, obiteljske škole, bračno-obiteljske udruge10

Vlč. Mato Gašparović

Pastoralni rad sa zaručnicima-          bliža, dalja i neposredna priprava na ženidbu

–          mjesto, uloga, struktura i oblici tečajeva te drugih pastoralnih ponuda za zaručnike

–          struktura i teme u tečaju za zaručnike u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji

–          službe i zadaće pojedinih nositelja službi u tečaju

–          administrativna, duhovna i liturgijska priprava na vjenčanje8Tim: dr. Stanislav Šota, dr. Josip  Bošnjaković, Suzana Matošević, dipl.teol,

Elizabeta Matuzović, dipl. teol.Završni ispit-          izrada i izvođenje jednog susreta na određenu temu (pismeni rad i praktični dio)4

Predavač Kolegij Opis kolegija Br. sati
II. PASTORALNO-PRAKTIČNI DIO
  1. Suradnik / animator u pripremi i animiranju molitvenih susreta u župi

mr. sc. Bože RadošKršćanska molitva-          Susret s Bogom u njegovoj riječi

–          Bog govori i traži čovjekov od-govor

–          Molitva u Starom Zavjetu

–          Psalmi – molitva pojedinca i zajednice

–          Isus u molitvi i Isusove molitve

–          U Isusovoj školi molitve

–          Molitva u kršćanskom životu

–          Molitva kao dar, savez, zajedništvo

–          Struktura i vrste kršćanske molitve

–          Molitva Gospodnja kao prauzor svake molitve

–          Molitva i skaramentalni te liturgijski život

–          Osobna i zajednička, bračna i obiteljska molitva

–          Opći poziv na svetost i krsno svećeništvo svih vjernika

–          Česta ispovijed i sveta pričest u kršćanskoj duhovnosti

–          Duhovni razgovor i duhovno vodstvo

–          Suodnos između kontemplacije i akcije u kršćanskoj duhovnosti

–          Duhovnost kršćanskih vjernika laika, bračna i obiteljska

duhovnost, svećenička i redovnička duhovnost20doc. dr. sc. Drago TukaraMolitva u povijesti teologije i Crkve-          Trojstvena struktura kršćanske molitve

–          Kristocentričnost kršćanske molitve

–          Pneumatološka dimenzija kršćanske molitve

–          Euharistija i kršćanska duhovnost

–          Molitva i štovanje BDM i svetaca

–          Štovanje slika, kipova i relikvija u kršćanskoj tradiciji

–          Molitva u životu, duhovnosti i teologiji kršćanskog Istoka i Zapada te istočnih i zapadnih crkvenih otaca

–          Mistični i karizmatski elementi u kršćanskoj duhovnosti

–          Crkveno učiteljstvo i razlikovanje duhova

–          Prosudba i vrednovanje različitih karizmatskih i mističnih pojava u životu pojedinaca i Crkve20dr. sc. Josip Bošnjaković-          Praznovjerje, okultne prakse, opsjednuća4dr. sc. s. Finka TomasKršćanska meditacija i kontemplacija-          Kršćanska molitva i duhovnost kroz povijest Crkve

–          Kršćanska duhovnost i molitva u životu i iskustvu svetaca i crkvenih redova (Franjo, Dominik, Ignacije, Ivan od Križa, Terezija Avilska itd.)

–          Kršćanska meditacija

–          Kontemplativna molitva u kršćanskoj tradiciji

–          Sadržaj, oblici i metode kršćanske meditacije i kontemplacije

–          I tijelo moli: položaj i stavovi  tijela u kršćanskoj molitvi i meditaciji

–          Kršćanska meditacija i kontemplacija u susretu s istočnjačkim religijama i njihovom meditativnom i molitvenom praksom: kritički osvrt na sinkretističke tendencije u New Age te pojašnjavanje razlika u poimanju Boga, molitve i duhovnosti, uskrsnuća i reinkarnacije u shvaćanju istočnjačkih religija te u suvremenim sinkretističkim tenedencijama u Europi

–          Crkva poslušna Isusovim „uputama“ njeguje školu molitve: Lectio divina (razvoj, struktura i etape)

–          Biblija u kršćanskoj molitvi i meditaciji

–          Praktične vježbe kršćanske molitve i meditacije (osobito Lectio divina)20

mr. sc. Ivan Ćurić: Liturgijske zakonitosti molitvenih slavlja i kršćanskih pobožnosti –          Liturgija i sakramenti u životu Crkve i kršćanskoj duhovnosti

–          Struktura, osnovne teološke i liturgijske zakonitosti kršćanske molitve, molitvenih čina (osobnih i zajedničkih) te liturgijskih molitvenih slavlja

–          Temeljne liturgijske zakonitosti i struktura euharistijskog slavlja, liturgije sakramenata, službe riječi, molitve vjernika, euharistijskog klanjanja, zajedničkih pobožnosti

–          Euharistijske procesije, blagoslov s presvetim, ophodi

–          Časoslov naroda Božjega u molitvenom životu Crkve i

pojedinaca

–          Struktura, pojedini dijelovi časoslova, molitva časova pojedinačno i zajednički

–          Molitva ponavljanja: litanije, krunica, križni put…

–          Molitva u ritmu dana i crkvene godine: bdijenja, trodnevnice, devetnice, molitva za jedinstvo Crkve

–          Odnos između molitve, pučke pobožnosti i liturgije Crkve

–          Blagoslovine i sakramentali u životu Crkve i kršćanskoj duhovnosti

–          Hodočašća u kršćanskoj duhovnosti

–          Bogatstvo i raznovrsnost pučkih pobožnosti; raznolikost strukture i sadržaja

–          Temeljne smjernice s obzirom na molitve ozdravljenja, otklinjanja i egzorcizme

–          Praktične vježbe priprave različitih liturgijskih i molitvenih slavlja20Mo Ivan AndrićPopijevka u liturgijsko-molitvenim slavljima-          Mjesto i uloga popijevke u liturgiji i molitvenom životu Crkve

–          Liturgijska popijevka: narav, vrste, kriteriji i zakonitosti s obzirom  na liturgijsku popijevku

–          Glazbala u liturgiji

–          Popijevka u izvanliturgijskim slavljima i zajedničkoj izvanlitugijskoj molitvi, procesijama, u pučkoj pobožnosti, na hodočašću i sl.4dr. sc. Stanislav ŠotaPedagoško katehetska dimenzija liturgije i molitve-          Lex orandi – lex credendi

–          Liturgija i kateheza

–          Teološko-liturgijski i ekleziološki sadržaji u kršćanskoj molitvi

–          Osobne ljudske značajke predvoditelja molitvenih slavlja – odgojitelja

–          Pedagoške značajke predvoditelja molitvenih slavlja – odgojitelja4mr. sc. Bože RadošZavršni ispit-          Priprava i oblikovanje jednog liturgijsko-molitvenog susreta na određenu temu ili liturgijsko – sakramentalnog slavlja (pismeni rad i praktično moderiranje)

4