Od četvrtka 4. listopada 2012. traje godina zlatnoga jubileja

Od četvrtka 4. listopada 2012. traje godina zlatnoga jubileja 50. obljetnice „Glasa Koncila”. Ona će trajati do 3. listopada. U povodu godine zlatnoga jubileja tjednika vjerske tematike u Hrvatskoj, pokrenut će se više inicijativa i projekata.

„Kako se približavalo otvaranje II. vatikanskog koncila, a znalo se da je riječ o velikom povijesnom događaju, osobito za Katoličku Crkvu, mnogi članovi Crkve na raznim stranama, i Zagrebačke nadbiskupije i domovine, bili su sve zabrinutiji što će crkvena i opća hrvatska javnost uopće moći saznati o tom Koncilu, jer mediji su u to doba bili pod kontrolom Partije i mogli su jedino negativno pisati o Crkvi. U krugu zagrebačkih franjevaca o. Zorislava Lajoša, o. Bonaventure Dude i o. Tomislava Šagi-Bunića prihvaćena je ideja o. Lajoša da se pokrene bilten koji bi izvješćivao o događanjima na II. vatikanskom koncilu.” Više na portalu Glasa Koncila.