P O Z I V N I C A

Mjesna, Hrvatska i Njemačka samouprava Kaċmara pozivaju Vas na sastanak Kaċmaraca i bivših Kaċmaraca 09-og kolovoza 2014. godine na kaċmarsku Vodicu Misu na hrvatskom jeziku predvodit će u 9.00 sati  vlč. Franjo Ivankoviċ  iz Tavankuta U 10.00 sati mađarska – njemačka misa služi Ferenc Nyírő vlč. Kaċmara 11.00 sastanak zborova (Santovo, Tukulja, Kaċmar)