Peti sakramenat

Važnost bolesničkog pomazanja

Ovaj se sakramenat rijetko prima jer je uglavnom vrlo slabo poznat. Ima bolesnih ljudi koji ga se prosto boje. Stoga mnogi odlaze na drugi svijet bez njega, a to je šteta. O tom sakramentu na stranicama internetskog portala za vjeronauk čitamo sljedeće: – Sakramenat bolesničkog pomazanja jest sakramenat susreta uskrslog Krista i njegove zajednice s bolesnom braćom. Po tom sakramentu bolesnik prima “milost Duha Svetoga” koja pomaže spasenje svega čovjeka, bolesnika ispunja pouzdanjem u Boga; ispunja ga snagom u patnji i u tjeskobi pred neizvjesnom budućnošću i smrću; jača ga da ne podlegne u iskušenju (napasti) zla i Zloga; može mu dati da postigne i ozdravljenje, ako to služi njegovu dobru i spasenju; daje oproštenje grijeha.

Sv. Jakov piše u svojoj poslanici: “Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine (prezbitere, svećenike) Crkve! Oni neka mole nad njim, mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se” (Jak 5.74-15).

Sakramenat bolesničkog pomazanja vrši se uljem, a usmjereno je na zdravlje, na dobro tijela, izkazuje tijelu počast. Primjer dobitnice Nobelove nagrade za mir, Majke Terezije pokazuje najbolje koju važnost daje Kristova Crkva ljudskom tijelu. U Kalkuti na smetlištu ugledala je staricu koju su njezini bacili iz kuće, bila je sva u ranama, Majka Terezija ju je oprala, rane pomazala i zavila. Taj njen potez vrlo čovječan, pun ljubavi bio je starici u smrtnoj opasnosti kao popudbina, što će reći bolesnik se pričešćuje Kristovim tijelom i njegovom krvi da bi mu bili “hrana” i snaga na njegovu “putu” u njegovu “prijelazu” kroz smrt u novi život. Pod popudbinom se podrazumijeva posljednja sveta PRIČEST  u trenutku u kojemu se čovjek upućuje na put dovršetka svojega zemaljskoga života.

Sakramenat bolesničkog pomazanja može se dijeliti svim vjernicima koji su teže bolesni (npr. prije operacije uslijed opasne bolesti, starijim i bolesnim osobama kojima su snage znatno popustile i sl.).

Foto: Wikimedia

Odabrala MKT