Ponovo susret pjevača u Topolju

Jubilarni koncert

DRUŠTVO PRIJATELJA BARANJSKIH STARINA

«IŽIP» TOPOLJE

31304 Duboševica

Topolje, Ulica Republike 39a

web stranicu sokacka-kuca.com

 

Topolje, 6. travnja 2016.

 

Predmet: Smotra crkvenog pučkog pjevanja

MARIJO SVIBNJA KRALJICE

Društvo prijatelja baranjskih starina «Ižip» iz Topolja organizira PETNAESTU BARANJSKU SMOTRU CRKVENOG PUČKOG PJEVANJA koja će se pod nazivom MARIJO SVIBNJA KRALJICE  održati u subotu 14. svibnja 2016. godine u 18.00 sati  u crkvi sv. Petra i Pavla u Topolju.

Cilj smotre je potaknuti, sačuvati od zaborava i popularizirati crkveno pučko pjevanje u Baranji, a uz baranjske skupine na smotri će sudjelovati skupine iz  Slavonije, Bačke i Mađarske.Molimo da, ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na smotri, prijavu dostavite najkasnije do 2. svibnja 2016. godine na  fax: 031 211-108 ili e-mail: damir.dolezal@skole.hr

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: 031 215-518  ili mob: 098 90 95 286 (Damir Doležal) ili  091 27 39 972 (Boban Đurić).

Svaka pjevačka skupina treba otpjevati dvije crkvene pjesme od kojih je jedna Marijanska.Sve pjesme se izvode u pravilu a cappella, to jest bez instrumentalne pratnje.

Skupina može biti muška, ženska ili mješovita, a u svom sastavu može imati najmanje 6, a najviše 18 članova.

Ukupna dužina programa je najviše 7 (SEDAM) minuta.

Pjevačke skupine na Smotri pjevaju odjevene u narodnu nošnju svoga mjesta.

Na kraju Smotre sve skupine zajedno pjevaju MARIJO SVIBNJA KRALJICE I  ZDRAVO DJEVO.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK DPBS «IŽIP»
Vinko Kovačev

 

 

 

 

 

 

SMOTRA CRKVENOG PUČKOG PJEVANJA

MARIJO SVIBNJA KRALJICE

 

TOPOLJE, 9. SVIBNJA 2015.

 

NAZIV SKUPINE        _______________________________________________________________________________________

 

PROGRAM

1.       __________________________________________________________________________________________

2.      __________________________________________________________________________________________

 

 

POČIMALJE               ________________________________________________________________________________________
(pjesme vode)

 

ČLANOVI SKUPINE
(ime i prezime) _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 

VODITELJ SKUPINE _______________________________________________________________________________________________________

 

 

OSOBA ZA KONTAKT (Ime i prezime, funkcija)

_______________________________________________________________________________________________________

 

ADRESA

_______________________________________________________________________________________________________

 

TEL: _______________________________MOB:______________________________FAX:______________________________

 

E-MAIL ________________________________________________________________________________________________

 

PODACI  KOJIMA ĆE VODITELJ NAJAVITI  SKUPINU NA SMOTRI:

(župa iz koje je skupina, crkva (župna ili filijalna) u kojoj skupina pjeva, kome je posvečena crkva (kada je crkveni god)…

 

PODACI O NOŠNJI U KOJOJ ĆE SKUPINA NASTUPATI NA SMOTRI:

 

DRUŠTVO PRIJATELJA BARANJSKIH STARINA

                        «IŽIP» TOPOLJE

 

Petnaesta baranjska smotra crkvenog pučkog pjevanja MARIJO SVIBNJA KRALJICE

subota, 14. svibnja 2016. godine

 

Vremenik:

 

od 15.00  sati dolazak pjevačkih skupina, presvlačenje i spremanje skupina

Mjesni ured Topolje, Područna škola Topolje i Vatrogasni dom Topolje

 

od 16.00  sati  osvježenje i razgledanje Etnografske zbirke

Šokačka kuća

Šokačka kuća u Topolju, Ulica Republike 73

 

17.00  sati fotografiranje svih skupina i zajednička pjesma

Šokačka kuća u Topolju, Ulica Republike 73

 

17.15  polazak u crkvu sv. Petra i Pavla (crkva se nalazi izvan mjesta)

 

17.30  otvaranje prigodnih izložbi kojima će se obilježiti petnaesta obljetnica Smotre

– Krunice iz obiteljske zbirke prof. Eve Ćeliković

– Memento sv. Petar 2001.-2016.

 

18.00  skupine predvođene gajdašem ulaze u crkvu

nastup pjevačkih skupina

 

na kraju Smotre sve skupine dolaze na pozornicu po zahvalnicu i svi pjevaju MARIJO SVIBNJA KRALJICE I ZDRAVO DJEVO

 

20.00  večera i zabava za sudionike i uzvanike

Domu kulture u Topolju