Poslijednja sveta misa u ovoj godini

Služba sviranja i pjevanja: tamburaši i narod

26. prosinca poslije podne u četiri sata biti će održana sveta misa na hrvatskom jeziku u Pečuškoj crkvu Sv. Elizabete, u Kertvarošu. Misno slavlje predvodit će mons. Franjo Pavleković. Objavljujemo tekstove pjesama za sve one koji se žele i mogu uključiti u božićno pjevanje. Pjesme je odabrala i pozivnicu sastavila Vesna Velin.

Ulazna pjesma:

 1. Radujte se narodi, kad čujete glas, da se Isus porodi u blaženi čas.
  //:Svaki narod čuj, čuj, i k Betlemu pristupljuj, pristupljuj.://
 1. Vidi Božje otajstvo u podrtoj štalici, tko li trpi uboštvo na toj tvrdoj slamici.
  //:To otajstvo štuj, štuj, k jaslicama pristupljuj, pristupljuj.://
 1. Raduje se Marija s Josipom gledeći, anđeo pjeva „Glorija” po zraku leteći.
  //:I ti svijete čitavi, Spasitelja pozdravi, pozdravi!://

 

Kirie eleison, eleison, Isus se rodi u štalici. Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite.
Kriste eleison, eleison, on za nas trpi čim se rodi. Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite.
Kirie eleison, eleison, u jasle mora da se skriva. Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite.

Slava bud, Bogu na visini, slava bud, Bogu na visini, svi anđeli na nebu, sad veselo pjevaju, slava bud, slava bud, Isusu.
Mir budi ljudma na nizini, mir budi ljudma na nizini, koji s pravom ljubavljom, hite Isusu malom, mir budi, mir budi, čovjeku.

Čitanje

Psalam nakon čitanja: //:Hvali dušo moja, hvali dušo moja, Gospoda, Gospoda.://

Poslanica

Aleluja (a capella)

Prikazna pjesma:

 1. U to vrijeme godišta, mir se svijetu naviješta, //:porođenjem Djetešca, kom je majka Djevica.://
 2. Anđeli se javili, rajsku pjesmu slagali, //:Slava Bogu pjevali, a mir ljudma prosili.://
 3. Djeva Sina rodila, đavlu silu slomila, //:svijetu spasa podala, nama Majka postala.://

Svet, svet, svet

Oče naš…

Jaganjče Božji

Pričesne pjesme:

 1. Djetešce nam se rodilo, u jasle se položilo, //:Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj.://
 2. Sin Otac Boga pravi sam, s neba na zemlju siđe k nam, //:Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj.://

3.Čista ga Djeva rodila i svojim mlijekom dojila, //:Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj.://

 1. Spavaj mali Božiću buj, buj, buj, spavaj neba kraljiću tuj, tuj, tuj. //:Tako piva sad Divica, Sinka Božjeg porodica, tuj, tuj, tuj.://
 2. Spavaj dite maleno buj, buj, buj, radošću dočekano tuj, tuj, tuj. //:Tebe dvore svi anđeli, kerubini s arhanđeli tuj, tuj, tuj.://
 3. Tebi hvalu dajemo buj, buj, buj, iz sveg srca kažemo tuj, tuj, tuj. //:Da se s tobom radovati, uvjek raja uživati, tuj, tuj, tuj.://

Izlazna pjesma:

 1. Svim na zemlji mir, veselje, budi polag Božje volje. //:Sada nebo navješćuje, i glas s neba potvrđuje.://
 2. Dobre volje svaka duša, grijeha neka već ne kuša. //:Nebo hvali, diči Boga, što je poslo Sinka svoga.://
 3. Sinka svoga, Boga moga, s Ocem, Duhom jednakoga. //:Duhom Svetim začetoga, od Marije rođenoga.://