Poziv na hodočašće

Marija Bistrica 17. 08. 2019.

Udruga baranjskih Hrvata zajedno sa Hrvatskom referaturom Pečuške biskupije organizira hodočašće u Mariju Bistricu na čelu sa velečasnim Augustinom Darnaijem i Gabrielom Barićem.

Vrijeme: subota,17. kolovoza 2019. Prijave se očekuju do 20.-og srpnja, na telefonskom broju 06203980514 ili na email adresi baranyaihorvatok@gmail.com.

Hodočašće financijski potpomaže Ured premijera i Fond Bethlen Gabor (NEMZ-KUL-19-0010)