Poziv na obilazak križnog puta  

Molitva na hrvatkom jeziku u Kisegu

Zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj, crkvena općina Kisega te Hrvatska narodnosna samouprava u Kisegu Vas srdasčno zovu i čekaju

11. оžujka, u nedjelju od 15.30 sati početo moliti ćemo KRIŽNI PUT na brijegu Kalvarije u Kisegu. Molitvu predvodi velečasni dr. Ante Kolić župnik u mirovini.

Sve Hrvate i Hrvatice srdačno zovemo i čekamo na skupno premišljavanje o Muci Kristovoj.

U 15:15 se susrećemo kod prve postaje. Po Križnom putu imate mogućnost sudjelovati na misi na hrvatskom jeziku u Kisegu od 17 sati  u crkvi sv. Emerika.

Misu  će predvoditi dr. Ante Kolić.

Dojdite da se skupa pripremamo na najveći blagdan kršćanstva, na Uskrs.

Muzej u Prisiki će fotokopirat za svakoga pojedinca koji dojde na skupnu molitvu i pjevanje na brig Kalvarije u Kiseg, tekst molitve za obitelji.

Ukoliko bude kiša padala, Križni put ćemo moliti u crkvi Srca Isusova.