Proštenja u nekim hrvatskim naseljima u Mađarskoj

Svako selo ima svoj god koji održava godišnje jednom.

1. Markovo – Salanta – Baja/Vancaga

2. Trojstvo – hrvatsko hodočašće u Đudu/ Mariadjud

3. Sv. Ladislav  –  Nijemet

4. Antunovo Baja- Mohač

5. Srpnica/prva nedjelja u srpnju – Udvar

6. Sveta Ana –  Kukinj/zadnja nedjelja u srpnju

7. Snježna Gospa – Pečuh

8. Velika Gospa – Santovo

9. Sv. Stjepan, mađarski kralj – Martinci

10. Sv. Bartol – Pečuh/Đukiš

11. Miholje –Vršenda

12. Martinje – Pogan, Šikloš (na slici Poganska crkva)

13. Sv. Katarina – Katolj

Proštenja u nekim hrvatskim naseljima u Mađarskoj