Prva nedjelja došašća  

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 21, 25-28.34-36)

U ono vrijeme:

Reče Isus svojim učenicima:
»Bit će znaci na suncu,
mjesecu i zvijezdama,
a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ
zbog huke mora i valovlja.

Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja
onoga što prijeti svijetu.
Doista, sile će se nebeske poljuljati.
Tada će ugledati Sina Čovječjega
gdje dolazi u oblaku s velikom moći
i slavom.

Kad se sve to stane zbivati,
uspravite se i podignite glave
jer se približuje vaše otkupljenje.

Pazite na se da vam srca ne otežaju
u proždrljivosti, pijanstvu
i u životnim brigama
te vas iznenada ne zatekne onaj dan
jer će kao zamka nadoći na sve žitelje
po svoj zemlji.

Stoga budni budite
i u svako doba molite
da uzmognete umaći svemu tomu
što se ima zbiti
i stati pred Sina Čovječjega.«

Riječ Gospodnja.
hilp.hr