Prvo izdanje na hrvatskom jeziku o Vršendi

100 godina u slikama

U Vršendi ispod božićnog drvca svake hrvatske obitelji ove godine našla  se i knjiga o životu šokačkih-Hrvata ovog naselja. Pod naslovom Lipa naša Vršenda – 100 godina u slikama objavljena je knjiga od 64 stranice, A/4 formata. Izdavač je hrvatska samouprava naselja. Na prvoj stranici nalazi se pjesmica o Vršendi. Knjiga obrađuje kratku povijest naselja, doseobu Hrvata u selo, ilustrirano sa crno-bijelim fotografijama s početka XX. stoljeća. Obrađuje se i svakodnevni život, hrvatski nazivi pojedinih dijelova sela, radovi, zanati te izgled šokačke obiteljske kuće popraćeno slikama u koloru i crno-bijelima. Nakon toga slijedi vjerski život, povijest crkve, freske, crkveni blagdani, spomenici, križevi i groblje sa hrvatskim nadrogbnim natpisima. Uspjeli smo sakupiti i nekoliko fotografija iz davnina o školi, gdje je početkom XVIII. stoljeća nastava bila samo na hrvatskom jeziku. Zatim slijede važni trenuci u životu, tako vjenčanja i svadbe s puno-puno fotografija također od početka do sredine XX. stoljeća. Važno mjesto je dobila Šokačka čitaonica i to prva, koja datira iz 1897. godine. Stavljene su kopije važnih dokumenata iz tih godina, te natpisi o životu u čitaonici. Pošto rad čitaonice prekida II. svjetski rat, stoga smo stavili slike iz ratnih godina. Polako stižemo u knjizi do današnjih dana, tu je hrvatska samouprava i njezini zastupnici od 1994. godine, pa današnja čitaonica koja djeluje od 2014. godine, pjevački zbor Orašje i plesne grupe od 1960-ih godina do danas. Nismo zaboravili ni na naše čuveno Orašje, vršendsko vinogorje na dvije stranice. Knjiga završava s pjesmom „Pivaj lipo ti vršendska seko“ i još sa nekoliko fotografija. Tekstove su napisali: Jakša Ferkov, Marijana Balatinac dr. Al-Emad, Dora Balatinac Fotografije su darivali: Akoš Kolar, Marijana Barjakter, Anka Bunjevac, Ivo Ferkov, Marica Hosu Ferkov, Stana Godina, Anica Hosu, Agika Hosu, Đuka Ilin, Kata Kasun, Stana Kovač, Dežika i Anuška Kovačević, Mišo i Marica Kovačević, Jadranka Neumann, Lovro i Dorka Popović, Katica Tomin, Mariška Tomin, Stipo i Eržika Vranešić.

Izdavanje knjige su novčano potpomagali: Ured premijera Mađarske za odnose s vjerskim zajednicama i manjinama, Fond Bethlen Gabor, Hrvatska samouprava županije Baranje i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Marijana Balatinac dr. Al-Emad
urednica knjige