Sedma uskrsna nedjelja

Čitanje sv. Evanđelja po Ivanu   (Iv 17,20-26)

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: „Oče sveti ne molim

samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi

budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da

svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh

njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da

tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih

kao što si mene ljubio.

Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa

mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije

postanka svijeta.

Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si

me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime i jošću očitovati, da ljubav

kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.”

Riječ Gospodnja.