„Sedmere radosti BDM“

Reljefi u židanskoj Pustiki

Piše: Marija Fülöp Huljev

Sedmere radosti Blažene Divice Marije

U svečanom okviru posvećeni su spomen reljefi „Sedmere radosti BDM“ u židanskoj Pustiki, okolo pilja Fatimske Majke Božje. Na dva velike i važne vjerske dogadjaje je bio pozvan jurski biškup mons. dr. Andras Veres u Hrvatski Židan u nedilju, 13. junija. Sakramenat bermanja je dilio mladenkam i mladencem u crikvi Ivana Krstitelja, ča  je veliko mnoštvo vjernikov pratilo pri svetoj maši. Za mašnom svečevanju slavljeniki, rodbina i svi zainteresirani pod peljačtvom vlč. Štefana Dumovića i farnika Antona Kolića u procesiji su peljali biškupsku delegaciju na brežuljkastu „Pustiku”, k pilju Fatimske Majke Božje. Po skupnoj  molitvi i jačkov, o značenju i važnosti  postavljenih drivenih piljov, govorila je kantorica Žuža Horvat. Kako je rekla: „ov lozni put ima čuda raskršća i putevnih ciljev. Uz njega moguće je postati ne samo vjernikom, nego i svim putnikom da se odmoru i tjelesno i duševno, svakomu po volji.”

Keramske reljefe Marijinih radosti napravila je mlada studentica sambotelske umjetničke gimnazije Janka Apró.Veliki uticaj je dostala pri planiranju i izradjivanju od Zsolnayjeve secesijske keramike. Ostvarene produkte je čepreški stolar György Horváth udjelao u daske suhoga akacijskoga drveta, u takovu formu u kakovu je je „Bog stvorio“. Samo „krljače“/ poklopci su dostali na vrhu dasak neke crikveno-umjetničke motive. Da instalacija stabilno stoji na zemlji to je osigurao bravar Andras Pantos.

Pjevački zbor „Peruška Marija“ i mladi židanski tamburaši sastav „Zvijezdice“ pod peljačtvom Marka Šteinera su oblikovali posvećenje pilj-štacijov. Na kraju slavlja vlč. Štefan Dumović zahvalio se je svim za podupiranje i obogaćenje ove nove  židanske vjerske stanice u čarobnoj „Pustiki“.

Ostane nam želja da i sedmere radosti BDM dilu med nami suosjećaj i veselje na putu našega svakidašnjega žitka.

Istaknuta slika: Iza spomenikom fatimske Majke Božje postavljeni su pilji „Sedmere radosti

BDM”

Jurski biškup dr. Andras Veres je posvetio nove objekte

Pjevački zbor „Peruška Marija i mladi židanski tamburaši su oblikovali svečevanje