Šesta nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Marku (1, 40-45)

U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli:

„Ako hoćeš, možeš me očistiti!” Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu:

„Hoću, budi čist!” I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima:

„Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.”

Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.

Riječ Gospodnja.