Slavite Gospodina pjesmami…

Prezentacija pjesmarice Mirke Berlakovića

U organizaciji Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj 16. oktobra otpodne po krunici počela se prezentacija najnovije pjesmarice Mirke Berlakovića u crikvi Sv. Egidija.  Goste je pozdravila voditeljica spomenute institucije dr. sc. Bernadeta Zadrović. Nazočni su bili Ivan Gugan predsjednik  HDS u Mađarskoj, farniki, načelniki, vjerniki  i poštovatelji Mirka Berlakovića iz  okolišnih naselja. Nardanski zbor i pjevački zbor Danica iz Bika su aktualno s pjevanjem otvorili svečevanje. O Mirki Berlakoviću i o  pjesmarici Marija Fülöp Huljev je informirala sudjelovatelje. Mirko Berlaković rodjen je 13. aprila 1941. ljeta. Podučavao je u Bandolu, u Starom Hodasu i u Velikom Borištofu(A). Ovdje nastane i direktor glavne škole. U timu i posebno piše školske udžbenike.Berlakovićeva „Hrvatska  gramatika” bila je temelj podučavanja u cijelom Gradišću. Utemeljitelj je Kolo Slavuja. Peljao je pjevačko a kasnije s tamburaši prošireno društvo „Harmoniju”. Dugoljetni predsjednik je bio Hrvatskoga štamparskoga društva u Austriji. U domaćem Borištofu već od 30 ljet se je skrbio za kantorsku službu. U današnjici u Kisegu  vrši ov posao za Hrvate. Aktivan je i kot izdavač i kot urednik različnih knjig. Človik je ki živi med dicom, med roditelji, med mladinom, med vjerniki …med ljudi. Živi narodom svojim, skrbi se za njega, širi hrvatsku svist svakim plodom svojega djelovanja. Tako i pjesmaricami, s narodnimi i duhovnimi jačkami.”Slavite Gospodina pjesmami”je najnovija pjesmarica ka je izašla u vlastitoj nakladi Mirka Berlakovića. U njoj sakupio je 90 duhovnih pjesam za različne prilike crikvenoga ljeta. Med gradišćanskimi Hrvati najveći dio ovih pjesam još nije poznat. Neke je iz hrvatskoga preuzeo, neke je jur  već prlje prevodio iz poljskoga. Muzičar Feri Fellinger, kao i Berlakovićev bivši učenik pri prezentaciji u  KUGI ( u Austriji) ovako je  govorio: ”Ja mislim da je ova kombinacija imati uz naše stare crikvene jačke i jačke za mlade jako dobra kombinacija. Cilj pjesmarice je, da se upotribi.”

Pjevački zborovi ki su se primili pozivu ovoga nastupa su prvi korak  hasnovanja ostvarili. Zbor Sv.Cecilije iz Sambotela, zbor Janković iz Čeprega i pjevački zbor „Zviranjak” iz Prisike sa svojom „pjevanom molitvom” oduševili su slušatelje. Ante Kolić farnik u mirovini iz Lučmana (A) i pomagač oko izdanja pjesmarice, ispričao je publiki da kako je Ivanu Pavlu II. pri posjeti u Austriji darovao med ostalom i „Hrvatsku gramatiku” od Mirke Berlakovića. Današnji datum 16. oktobar je isto povezan sa njim,jer 16. oktobra 1978. je posvećen Karol Józef Wojtyla za papu kao Ivan Pavao II. Ovi znakovi nešto kažu-, naš Otac nas  prati i čuva. Ante Kolić izrazio si je i želju za petjezičnu pjesmaricu,ku čeka od Berlakovića za slijedeći okrugli 80. rodjendan. Ženski pjevački zbor „Ljubičica” iz Petrovoga Sela i pjevački zbor „ Peruška Marija” iz Hrvatskoga Židana ali na gradišćanskohrvatskom jeziku su nam naprikdali jačke iz najnovije Berlakovićeve pjesmarice. Zbor  crikve Sv. Egidija  iz Prisike sa muzičkom pratnjom je pjevala svoje izabrane pjesme, ča je nazočne već u nebeske visine ljuljalo.

Mirko Berlaković  zahvalio se  svakomu na suradnji. Govorio je još o važnosti  mladi ljudi, ke moraju  i crikva i farniki i obitelji na razne načine pozvati u crikvu. Neka budu i ove jačke dio poziva, tako da ih mladi ljudi pjevaju, igraju i uživaju, -jer „ki pjeva dvostruko moli”.

S pjesmom „Mir pravi” u zajedničkom pjevanju se je završila prezentacija pjesmarice u crikvi Sv Egidija, da se  agapom nastavi u mjesnom kulturnom domu. Mnogi su stali u red kod upisivanja posvete u pjesmaricu, ku je tiskala naklada CROATICA u Budimpešti. Omotnu stran je oblikovao Štefan Karazman, a lektorica je Zorka Kinda Berlaković. Cijena pjesmarice su dobrovoljni dari za projekt ”Pomoć direktno”,- Stinjačana Ferija Grandića. S riči pjevačkoga zbora Peruške Marije se zahvaljuljemo Mirki Berlakoviću: Slavite Gospodina pjesmami!- je kroz tvoj trud  h a r m o n i j a  med Bogom i narodom. Bog plati!

Marija Fülöp Huljev

Istaknuta slika: Mirko Berlaković kao kantor služi Hrvate u Kisegu