Svečanost oružjenih snaga kod Peruške Marije

Tri Isusove riči

Već je tradicionalno da prvu nedilju u julu kod svetilišta „Peruške Marije „ okupljaju se delegacije oružjenih snaga da svetom mašom hvalu daju Majki Božjoj. Carinari, policajci, ognjogasci, čuvari tradicija, branitelji katastrofov, graničari su sudjelovali pri svečevanju početom u 10 uri s prijatelji iz Burgenlanda i Slovenije. Svetu mašu su celebrirali Štefan Dumović, Tibor Bali, Antal Kovač i pri kraju Anton Kolić, farniki u mirovini. Glavni celebrant je bio benediktinac Anijan Marko Mogyorósi .“Jezuš u denašnjem evandjeju nam poruča tri riči.“- je počeo svoj svečani govor med vjerniki stojeći. “Prva rič je: diboka i istinska molitva. Mi molimo Boga svaki dan …seneg mu govorimo ča bi kanili mi od njega ali zapravo ne poslušamo ča nam On kani govoriti. Istinska molitva je napraviti put Bogu prema sebi, dati mu prostor. Druga rič je mir. Mir je ona tišina i duboka svist da sam na svojem mjestu. Onde sam kade tribam biti a ne drugdir. Nato imamo najveći uticaj da tote stvaramo mir kade smo (familija, zajednica). Treća rič je: svidočanstvo. Prvi učeniki su bili poslani da budu reklam Božji, a ne da reklamiraju sebe. Nisam ja centar, središte svojega žitka, to mjesto je Božje. Svidočiti da je on nazočan u našem žitku. Tako premišljavati, tako činiti kako bi Bog činio i premišljavao. Onda će se ov svit preminiti na bolje, na veselije, na mirnije na blaženije. Molitva, mir, i svidočanstvo to je naš denašnji zadatak“- je zaviršio misli prodike. Troježično slavlje muzički su oblikovali zbor „Peruška Marija“ na hrvatskom i ženski zbor iz Kőszegfalve na nimškom jeziku. Na kraju maše položeni su vjenci pred kipi zaštitnikov oružjenih snaga. U kotlu kuhana gulaš supa je čekala vjernike i goste na agapu. Otpodnevna litanija posvećena je bila sv. Ladislavu, zaštitniku graničnih čuvara.

Marija Fülöp Huljev

Istaknuta slika: Farniki pri svetačnoj svetoj maši