Sveta Ana – bučur u Kukinju

Sveta Ano, moli se za nas!

Kukinjska crkva-kapela posvećena je prije dvadeset i šest godina upravo na seosko proštenje, bučur. Kukinj je pripadao nekoć kesujskoj župi/ Keszü/pa se veliko proštenje sela slavi na svetkovinu svete Ane kojoj je posvećena i župna crkva. Odnedavna i Kukinj kao i Kesuj pripadaju župi u Pelerdi /Pellérd/, no crkveni god je ostao onaj stari. U tom se selu bučur od starih vremena obdržava dva dana, u nedjelju i ponedjeljak, prvi je dan za goste, a drugi za mještane. Tako će sveta misa na hrvatskom jeziku biti održana u ponedjeljak, 27-og srpnja, s početkom u 11 sati, kako je najavio župnik dr. István Horváth. Kukinjčanima u goste dolazi vlč. Ilija Čuzdi  iz Martinca.

Na slici: misno slavlje prilikom jubilarne, dvadesete godišnjice crkve