Svetac dana

22.7. sv. Marija Magdalena

U Časoslovu naroda Božjega na obvezni spomendan sv. Marije Magdalene kaže se: ‘Bila je primljena među Kristove učenike. Nazočna je bila kod njegove smrti i na Uskrs veoma rano vidjela je Otkupitelja koji je od mrtvih uskrsnuo. Njezino se štovanje u zapadnoj Crkvi raširilo posebno u 12. stoljeću.’ A što je prethodilo Magdaleninu uključivanju među Kristove učenike, nije posve sigurno. Tu se bibličari razilaze. Većina drže da je Magdalena bila velika obraćenica i pokornica, pa je slikari vrlo često prikazuju kako suzama pere Isusu noge i otire ih svojom kosom. Tako je poistovjećuju s javnom grešnicom koja je ušla u Šimunovu kuću i učinila ono što je Šimun propustio učiniti.

hbk.gr