Svete mise na hrvatskom jeziku u Pečuhu do kraja 2014.

Nakon ljetne pauze nastavljaju se svete mise na hrvatskom jeziku u gradu Pečuhu.

13.  RUJAN 2014. subota

16.30 Pečuški hrvatski dan, Pečuška katedrala

26.  LISTOPAD 2014. nedjelja

16.00 Kertvaroška crkva

30. STUDENI 2014. nedjelja

16.00 Kertvaroška crkva

26. PROSINAC, DRUGI DAN BOŽIĆA  petak

16.00 Kertvaroška crkva, tamburaška misa