Sveti Grgur Veliki

Papa i crkveni naučitelj

3. rujna Crkva slavi spomendan sv. Grgura Velikog, papu i crkvenog naučitelja. Grgur Velikirođen je u Rimu oko 540. god. u bogatoj i uglednoj kršćanskoj obitelji koja se isticala po zauzimanju u vjerskom i crkvenom životu Kao papa reorganizirao je upravu nad papinskim teritorijem i crkvenim dobrima po pokrajinama. Također je poticao širenje benediktinskog reda, pokretao misionarsku djelatnost, reformirao crkvene ceremonije i crkveno pjevanje. Prvi je upotrijebio izraz „servus servorum Dei“(sluga slugu Božjih) kao titulu rimskih papa. 590. god. senat, svećenici i narod jednodušno izabiru Grgura za papu, što je on na kraju, pod pritiskom cara i naroda, prihvatio, iako je, kako bi to spriječio, čak htio i pobjeći. Bio je prvi latinski pisac koji je spomenuo Slavene u Istri i Dalmaciji. Puno je pridonio i u području liturgijske crkvene reforme, pa je tako obnovio bogoslužje, crkveno pjevanje i crkvene obrede. Umro je u Rimu 12. ožujka 604. god Crkvenim naučiteljem proglasio ga je 1925. god. papa Bonifacije VIII., a štuje se kao zaštitnik oboljelih od kuge, kostobolje, glazbenika i pjevača, učitelja i odgojitelja, zidara, klesara, papinstva.

izvor: internet