Svetkovina svetog Ivana Krstitelja (24.lipnja)

„Ivan mu je ime!”

Ivan, nazvan Krstitelj, rođen je nekoliko mjeseci prije svoga rođaka Isusa. Njegovo je rođenje okruženo izvanrednim okolnostima, prema evanđelistu Luki. Majka mu Elizabeta nikad nije imala djece i smatrana je nerotkinjom. Ivanov otac Zaharija bio je svećenik. Prema Luki bio je snužden i više se nije nadao da bi morao postati otac. Kada su ipak dobili sina  Bog mu darovao ime Ivan. Time je rečeno kako dijete duguje svoj život Bogu, i na neki mu način i pripada. Ivanovo rođenje označuje čitav njegov život, jer će biti prorok, kao i mnogi prije njega. Rođenje u neobičnim okolnostima; boravak u pustinji; snažan proročki nastup; stroge opomene zbog raskoraka između Božje riječi i načina života; navještaj Mesijinog dolaska; uhićenje i osuda na smrt jer je razotkrio političku i moralnu korupciju kralja: svi se ovi elementi mogu naći kod proroka u Bibliji. Uostalom Ivan Krstitelj sebe tako i definira riječima proroka Izaije: Glas koji viče u pustinji. Evanđelist Ivan piše o Ivanu, kad su ga Židovi ispitivali, kako najviše govori ono što on nije: ni Ilija, ni veliki prorok, poglavito ne i Mesija.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 1, 57-66.80)

Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.

Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca – Zaharija, no mati se njegova usprotivi: „Nipošto, nego zvat će se Ivan!” Rekoše joj na to: „Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.” Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa „Ivan mu je ime!” Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.

Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se: „Što li će biti od ovoga djeteta?” Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime.

Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.

Riječ Gospodnja.

Istaknuta slika: portal vjera i djela